Rozczarowanie po spotkaniu u prezydenta. Nawet ich nie zaprosił

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NIA, prezydent.pl/ rynekaptek.pl   25-02-2021, 08:07

Rozczarowanie po spotkaniu u prezydenta. Nawet ich nie zaprosił U prezydenta odbyło się spotkanie. Jednak wielu osób nie zaprosił. Jest oburzenie (fot. LJ)

Prezydent Andrzej Duda zorganizował spotkanie z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zaangażowanymi w walkę z covid-19. Tyle że na liście zaproszonych nie było szefów samorządów zawodów medycznych, w tym lekarskiego i aptekarskiego.

23 lutego br. przedstawiciele zawodów medycznych zwrócili się do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zorganizowanego spotkania z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19.

Prezesi samorządów: lekarskiego, aptekarskiego, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz fizjoterapeutów, wyrazili swoje rozczarowanie brakiem zaproszenia do dyskusji w temacie, który obecnie jest priorytetowy zarówno dla polskiego rządu, jak i dla wszystkich pracowników medycznych.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim
22 lutego br. Andrzej Duda zorganizował spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, w którym wzięli udział pracownicy personelu medycznego, służb ratowniczych, sanitarnych oraz diagnostów laboratoryjnych.

- Polska służba zdrowia zdała egzamin w trakcie pandemii. To ogromna zasługa wszystkich, którzy tworzą i realizują ochronę zdrowia – mówił prezydent Andrzej Duda, otwierając spotkanie.

Jego zdaniem, w Polsce nie doszło do sytuacji, by dla potrzebujących nie wystarczyło w szpitalach miejsc.

– Na szczęście nasi lekarze nie musieli wybierać, komu dać środki ochrony zdrowia, środki ratujące życie takie, jak choćby respirator, a komu nie. Zapewniam, że przez najbliższe lata, kiedy będę nadal sprawował urząd prezydenta, w Pałacu Prezydenckim będzie trwała nieprzerwana debata na temat ochrony zdrowia i tego, jak ją uczynić jeszcze lepszą – podkreślił.

Nawet nie kryją rozżalenia
Inne zdanie na temat otwartości prezydenta na debatę mają szefowie samorządów zawodów medycznych, którzy nie zostali na to spotkanie zaproszeni:

"Dokonywanie ustaleń dotyczących systemu ochrony zdrowia bez uczestnictwa przedstawicieli zawodów medycznych ustawowo umocowanych do reprezentacji tych zawodów odbieramy z nieukrywanym rozżaleniem. To przedstawiciele samorządów zawodowych dysponują najszerszą wiedzą odnośnie palących problemów w ochronie zdrowia i są naturalnym partnerem do prowadzenia negocjacji w tej materii" – podkreślają w liście prezesi największych samorządów zawodów medycznych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH