Rozpoczęły się rozmowy na temat wynagradzania kadr medycznych

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PAP/ rynekaptek.pl   03-11-2017, 12:11

Rozpoczęły się rozmowy na temat wynagradzania kadr medycznych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" rozpoczęło się drugie spotkanie zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. Zespołowi przewodniczy wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 20 października. Zespół ma zakończyć prace do 15 grudnia 2017 r. - ma to umożliwić ewentualne odzwierciedlenie wyników jego prac już w przyszłorocznym budżecie państwa.

Zespół ma opracować propozycje rozwiązań poprawiających sytuację kadr medycznych w Polsce. Zajmuje się też m.in. analizą możliwości dalszego zwiększania wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia oraz przeglądem funkcjonowania ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W jego skład wchodzą przedstawiciele: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Zdrowia. Do uczestnictwa zaproszono też m.in. przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, zawiązków zawodowych oraz organizacji pacjentów.

Udziału w pracach zespołu odmówiły m.in. związki zawodowe i organizacje zrzeszone w Porozumieniu Zawodów Medycznych, w tym Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Lekarze rezydenci poinformowali w poniedziałek o zakończeniu prowadzonego od 2 października protestu głodowego. Zaznaczyli jednak, że nie kończą walki o swoje sztandarowe postulaty, w tym szybkiego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Zapowiedzieli, że medycy będą wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala pracować dłużej, niż przewidują obowiązujące normy.

Porozumienie Zawodów Medycznych przygotowało projekt obywatelski przewidujący stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Zaproponowano w nim, by w 2018 r. na ten cel przeznaczono minimum 5,2 proc. PKB. Docelowy poziom finansowania wyznaczono na nie mniej niż 6,8 proc. PKB od 2021 r.

W minionym tygodniu rząd przyjął projekt autorstwa MZ, który zakłada, że w 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB; a rok później - 4,86 proc. Nakłady na ten cel będą wzrastać w kolejnych latach, a docelowy poziom finansowania, czyli 6 proc. PKB, miałby zostać osiągnięty w 2025 r.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH