Rozwój rynku będzie związany z dalszym rozwojem immunoonkologii

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: QuintilesIMS/rynekaptek.pl   23-06-2017, 11:28

 Rozwój rynku będzie związany z dalszym rozwojem immunoonkologii Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Według autorów raportu ”Global Oncology Trends 2017” globalny rynek leków stosowanych w leczeniu chorób onkologicznych w 2016 roku osiągnął wartość 113 mld dolarów (licząc w cenach producenta netto) - informuje QuintilesIMS.

Ostatnia dekada przyniosła nowe schematy prowadzenia terapii onkologicznych, których pojawianie się wynikało głównie z postępu naukowego w obszarze terapii celowanych oraz immunoonkologii. W latach 2011–2016 zarejestrowano 68 leków onkologicznych, których wskazania dotyczyły 22 różnych typów nowotworów.

Dopuszczenie do obrotu nowych leków, w połączeniu ze zwiększeniem świadomości i profilaktyki onkologicznej oraz wdrożeniem diagnostyki na wcześniejszych etapach choroby, przyczyniły się do poprawy efektów leczenia i zmniejszenia wskaźników śmiertelności w wielu obszarach onkologicznych. Nowe terapie przyczyniły się do zwiększenia liczby leczonych pacjentów.

Przykładowo, dzięki wprowadzeniu 8 nowych leków, mających zastosowanie w różnych liniach leczenia czerniaka, w Stanach Zjednoczonych trzykrotnie wzrosła liczba leczonych pacjentów.

Kolejnym pozytywnym efektem wprowadzenia nowych terapii był spadek śmiertelności w krajach rozwiniętych. W największym stopniu był on zauważalny w przypadku takich nowotworów jak: rak piersi, rak płuca, rak gruczołu krokowego, czy rak jelita grubego, dla których opracowano leki o nowych, różnokierunkowych mechanizmach działania. W Stanach Zjednoczonych, dzięki wprowadzeniu 11 nowych leków do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca, istotnie wydłużył się czas przeżycia w poszczególnych liniach terapii w porównaniu do roku 2011.

Dostępność leków onkologicznych
W latach 2011–2015 w analizowanych przez autorów raportu krajach wprowadzono do sprzedaży 42 leki onkologiczne. Kolejnych 9 nowych terapii pojawiło się na rynku w 2016 roku. W żadnym z analizowanych krajów nie było w sprzedaży wszystkich nowo wprowadzonych leków. Więcej niż połowa z wprowadzonych 42 leków była dostępna tylko w 8 krajach, przy czym najwięcej w Stanach Zjednoczonych i Niemczech – odpowiednio 37 i 35 leków.

Tak zwane kraje pharmerging – jak na przykład Chiny, Indonezja, Indie – charakteryzowały się niską liczbą wprowadzeń nowych leków onkologicznych. W Polsce w 2016 roku dostępnych było 18 z 42 nowych leków.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH