RPO chce zmian w przepisach dot. tajemnicy lekarskiej

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PAP/rynekaptek.pl   10-08-2017, 10:53

RPO chce zmian w przepisach dot. tajemnicy lekarskiej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wyraża zaniepokojenie zapisami prawnymi dotyczącymi obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta. Skierował pismo w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia z postulatem podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów.

Tym samym - jak zauważa - każda z uprawnionych osób może, działając niezależnie, zwolnić lekarza z obowiązku konfidencji. W konsekwencji - każda z tych osób będzie mogła uzyskać dostęp do informacji związanych z pacjentem, a powziętych w procesie leczenia przez wszystkich lekarzy, u których pacjent się kiedykolwiek leczył. Nie będzie miało wówczas znaczenia to, czy uzyskanie takiej informacji będzie konieczne np. w celu formułowania roszczeń odszkodowawczych.

W ocenie Rzecznika, "niewątpliwie, istnieje potrzeba wprowadzenia mechanizmów służących poprawie sytuacji osób najbliższych względem zmarłego w postępowaniu cywilnym". Jednak zdaniem rzecznika zaproponowane rozwiązania są nieprzydatne dla realizacji założonego celu. Wątpliwości budzi też fakt, że nowa regulacja rozstrzyga konflikt między wyrażoną za życia wolą pacjenta a wolą osób bliskich zawsze na korzyść tych drugich.

GIODO i NRL krytycznie
RPO wskazał, że również w ocenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to pacjent, realizując swoje prawo do ochrony prywatności, winien decydować o udostępnieniu informacji objętych tajemnicą. GIODO wskazał także, iż zdarzyć się może, że informacje objęte tajemnicą będą dotyczyć także innych niż zmarły osób, a ich ujawnienie może tym samym prowadzić do naruszenia ich praw.

Rzecznik zwrócił się do ministra z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przedmiotowych przepisów tak, aby nieproporcjonalnie nie ograniczały praw pacjenta.
Rozwiązania dot. nieograniczonego dostępu osób bliskich do informacji chronionych tajemnicą lekarską krytykuje m.in. samorząd lekarski. "Przepisy nakładają na lekarzy obowiązek sprzeniewierzenia się jednej z fundamentalnych zasad wykonywania zawodu - zasadzie poszanowania tajemnicy informacji dotyczących pacjenta" - oceniał w maju w piśmie do RPO prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

Wskazywał, że pacjent niejednokrotnie właśnie przed osobami najbliższymi chce zachować w tajemnicy pewne informacje dotyczące swego stanu zdrowia, w szczególności informacje o charakterze intymnym. Zdaniem Hamankiewicza może to sprawić, że pacjenci będą mieć obawy przed ujawnieniem lekarzowi informacji, dotyczących ich stanu zdrowia bądź zachowań mogących mieć wpływ na stan zdrowia, z obawy, że zostaną one ujawnione w przypadku śmierci pacjenta nawet wbrew jego woli.

Resort ma 30 dni, by odpowiedzieć RPO.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH