Rynek farmaceutyczny w okresie styczeń – wrzesień 2017

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: QuintilesIMS/ rynekaptek.pl   31-10-2017, 14:08

Rynek farmaceutyczny w okresie styczeń – wrzesień 2017 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na koniec września 2017 w Polsce funkcjonowało 14 976 aptek. Całkowita liczba aptek wzrosła o 354 w stosunku do września 2016. Na przestrzeni tego okresu zmieniła się liczba aptek sieciowych. We wrześniu 2017 było ich 6 383 (+681 aptek, rdr) - wynika z raportu QuintilesIMS.

Całkowita wartość rynku farmaceutycznego (segmenty: apteczny Rx i CH (leki i produkty dostępne bez recepty), szpitalny oraz sprzedaże wysyłkowe e-aptek), liczona w cenach detalicznych, w okresie styczeń – wrzesień 2017 roku wyniosła 28,2 mld zł, co oznacza wzrost o 5,1% rok do roku (rdr), czyli o 1,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Rynek apteczny stanowił 83,9% całego rynku farmaceutycznego. Dynamika rynku aptecznego (segmenty Rx i CH) na poziomie 4,2% była wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku, kiedy wynosiła 3,5% rdr. Największą sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków na receptę (Rx – refundowane i nierefundowane), który miał blisko 58% udziału w rynku aptecznym. Wzrósł on o 2,3%, czyli ponad 311 mln zł. Natomiast segment leków i produktów dostępnych bez recepty (CH), który stanowił 42%, wzrósł o 6,8%, czyli o ponad 634 mln zł.

Rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek (segment CH) stanowił 1,2% całego rynku farmaceutycznego. W analizowanym okresie osiągnął wartość ponad 335 mln zł i dynamikę na poziomie 19,4%, co oznacza wzrost o blisko 54 mln zł rdr.

Rynek szpitalny stanowił 14,9% całego rynku farmaceutycznego. Dynamika rynku szpitalnego na poziomie 9,5% była niższa od dynamiki rynku w analogicznym okresie 2016 roku, która wynosiła 11,8% rdr. Największą sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków będących w programach lekowych i chemioterapii, który miał 70% udziału w rynku szpitalnym. Wzrósł on o 10,8%, czyli o 286 mln zł. Natomiast segment leków będących poza tymi wykazami, który stanowił 30%, wzrósł o 5,6%, czyli o 68 mln zł.

Wzrost wartościowy rynku farmaceutycznego na poziomie 1,4 mld zł w okresie styczeń – wrzesień 2017 roku jest porównywalny ze wzrostem w analogicznym okresie roku ubiegłego, który wyniósł 1,3 mld zł. Największą składową osiągniętego wzrostu jest sprzedaż w rynku aptecznym (rynek aptek otwartych oraz rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek). Stanowi ona 73% całkowitego wzrostu, czyli 1 mld zł i jest o 130 mln zł wyższa od wzrostu w analogicznym okresie 2016 roku. Rynek szpitalny, którego przyrost kontrybuuje w całkowitym wzroście w mniejszym stopniu niż w roku 2016 – spadek o 5 pp. do poziomu 27% – wygenerował niższą kwotę wzrostu, utrzymując nadal wysoką, niemal dwucyfrową dynamikę, która wynosi 9,5% rdr.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH