Rynek farmaceutyczny w okresie styczeń – wrzesień 2017

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: QuintilesIMS/ rynekaptek.pl   31-10-2017, 14:08

Rynek farmaceutyczny w okresie styczeń – wrzesień 2017 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na koniec września 2017 w Polsce funkcjonowało 14 976 aptek. Całkowita liczba aptek wzrosła o 354 w stosunku do września 2016. Na przestrzeni tego okresu zmieniła się liczba aptek sieciowych. We wrześniu 2017 było ich 6 383 (+681 aptek, rdr) - wynika z raportu QuintilesIMS.


Leki z listy „S” przynoszą ponad 90 mln wzrostu
Głównym elementem wzrostu rynku aptecznego (rynek aptek otwartych oraz rynek sprzedaży wysyłkowych e-aptek) jest segment leków i produktów dostępnych bez recepty (CH), który wygenerował 690 mln zł. Infekcja w 1Q 2017 roku i związana z nią sprzedaż leków i produktów stosowanych w przeziębieniu, jak również sprzedaż wygenerowana przez nowo wprowadzane produkty są czynnikami, które w istotny sposób przyczyniły się do osiągnięcia wartości rynku CH na poziomie 10,3 mld zł. Tegoroczny wzrost segmentu leków refundowanych jest efektem niskiej bazy w 2016 – spadek wartości rynku w roku ubiegłym wynikał z obniżek cen w procesie renegocjacji decyzji refundacyjnych z Ministrem Zdrowia.

Do czynników pozytywnie wpływających na rozwój rynku leków refundowanych w bieżącym roku należy kontynuacja wzrostu sprzedaży leków, które otrzymały pozytywne decyzje refundacyjne w ostatnich dwóch latach oraz projekt Leki 75+, który został wprowadzony we wrześniu 2016 roku, a następnie, w pierwszych miesiącach 2017 roku, rozszerzany o nowe substancje czynne. Leki będące na liście „S” przynoszą ponad 90 mln wzrostu.

Do czynników ograniczających wzrost rynku leków refundowanych należy przeniesienie leków stosowanych w leczeniu onkologicznym do rynku szpitalnego, co przynosi zmniejszenie wartości rynku o blisko 100 mln zł. Odmiennie niż w roku poprzednim, segment leków nierefundowanych rozwija się wolniej niż segment leków refundowanych i przynosi ponad dwukrotnie niższy przyrost w porównaniu z 2016 rokiem.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH