Rynek farmaceutyczny w okresie styczeń – wrzesień 2017

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: QuintilesIMS/ rynekaptek.pl   31-10-2017, 14:08

Rynek farmaceutyczny w okresie styczeń – wrzesień 2017 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na koniec września 2017 w Polsce funkcjonowało 14 976 aptek. Całkowita liczba aptek wzrosła o 354 w stosunku do września 2016. Na przestrzeni tego okresu zmieniła się liczba aptek sieciowych. We wrześniu 2017 było ich 6 383 (+681 aptek, rdr) - wynika z raportu QuintilesIMS.


W dalszym ciągu dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku farmaceutycznego jest rynek szpitalny. Tegoroczne tempo wzrostu na poziomie blisko 10% wynika z utrzymującego się rozwoju leków ujętych w programach lekowych i katalogu chemioterapii. Głównymi obszarami wzrostu są leki stosowane w leczeniu WZW C, stwardnienia rozsianego oraz chorobach onkologicznych. Również zmiany opisów wybranych programów lekowych, dotyczące rozszerzenia kryteriów kwalifikacji chorych lub wydłużenia czasu leczenia pacjenta, niewątpliwie wpływają na wartość tego segmentu poprzez zwiększenie liczby osób włączonych do programów.

Rynek aptek otwartych – podsumowanie
Całkowita wartość rynku aptek otwartych (segmenty Rx i CH), liczona w cenach detalicznych, w okresie styczeń – wrzesień 2017 roku wyniosła 23,6 mld zł, co oznacza wzrost o 4,2%, czyli o ponad 945 mln zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku.

1. Rynek aptek otwartych – segment leków dostępnych na receptę
Wartość rynku Rx wyniosła 13,6 mld złotych. Segment sprzedaży leków na receptę odnotował wzrost na poziomie 2,3%, osiągając wartość o ponad 311 mln zł wyższą niż w 2016 roku.

Na wzrost wartości rynku Rx największy wpływ miały następujące klasy ATC1: B – krew i układ krwiotwórczy (+124 mln zł), N – ośrodkowy układ nerwowy (+88 mln zł), A – przewód pokarmowy i metabolizm (+63 mln zł). Trzy klasy zanotowały spadek wartości: L – leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy (-105 mln zł), S – narządy zmysłów (-15 mln zł) oraz G – układ moczowy i hormony płciowe (-7 mln zł).

Zmniejszenie wartości aptecznego rynku leków należących do klasy ATC1 L wynika głównie z przeniesienia leków zawierających substancje czynne pegfilgrastim lub lipegfilgrastim do rynku szpitalnego oraz obniżki ceny, związanej w wejściem na listy refundacyjne pierwszego odpowiednika, leku zawierającego goserelin.

Wartość rynku leków refundowanych wyniosła 9,2 mld zł i wzrosła o 2,0% - czyli o ponad 180 mln zł. Wartość rynku leków nierefundowanych wyniosła 4,4 mld zł i wzrosła o 3,0% - czyli o blisko 131 mln zł.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH