Rynek farmaceutyczny w okresie styczeń – wrzesień 2017

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: QuintilesIMS/ rynekaptek.pl   31-10-2017, 14:08

Rynek farmaceutyczny w okresie styczeń – wrzesień 2017 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na koniec września 2017 w Polsce funkcjonowało 14 976 aptek. Całkowita liczba aptek wzrosła o 354 w stosunku do września 2016. Na przestrzeni tego okresu zmieniła się liczba aptek sieciowych. We wrześniu 2017 było ich 6 383 (+681 aptek, rdr) - wynika z raportu QuintilesIMS.


2. Rynek aptek otwartych – segment leków i produktów dostępnych bez recepty
Wartość rynku CH wyniosła 10,0 mld zł. Segment sprzedaży leków i produktów bez recepty odnotował wzrost na poziomie 6,8%, osiągając wartość o ponad 634 mln zł wyższą niż w 2016 roku. W segmencie tym duży wpływ na wzrost wartości sprzedaży miały produkty z następujących klas CHC1: 01 – preparaty stosowane w kaszlu, grypie i innych chorobach układu oddechowego (+186 mln), 04 – witaminy, minerały (+115 mln), 03 – trawienie, układ pokarmowy (+77 mln). Klasy te przyniosły łącznie 378 mln zł wzrostu – stanowi to 60% całkowitego wzrostu na rynku aptecznym CH.

3. Liczba i struktura aptek oraz profil statystycznej apteki
Na koniec września 2017 roku w Polsce funkcjonowało 14 976 aptek. Całkowita liczba aptek wzrosła o 354 w stosunku do września 2016 roku. Na przestrzeni tego okresu zmieniła się liczba aptek sieciowych. We wrześniu 2017 roku było ich 6 383 (+681 aptek, rdr). Trzy największe pod względem liczby aptek sieci to: Dbam o Zdrowie, Dr.Max oraz APTEKA cef@rm 36,6. O 327 zmniejszyła się liczba aptek niezależnych, które we wrześniu 2017 roku stanowiły 57,4% całkowitej liczby aptek i odpowiadały za 41,1% wartości sprzedaży na rynku aptecznym.

Średni miesięczny obrót apteki w okresie styczeń – wrzesień 2017 roku wyniósł 177 tys. zł (-0,5% rdr). Średnia miesięczna wartość sprzedaży leków Rx refundowanych w tym okresie wyniosła 62 tys. zł. (-3,5% rdr), co stanowiło 35% jej całkowitego obrotu.

Zjawisko substytucji leków w okresie styczeń – wrzesień 2017 roku osiągnęło poziom 2,4% (w ujęciu ilościowym) i zmieniło się w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku o 0,3 p.p.. Pomimo, że ogólny poziom substytucji jest niewielki, istnieją grupy leków, w których na poziomie molekuły zamieniane jest więcej niż jedno na dziesięć sprzedanych opakowań.

4. Wydatki pacjenta i ordynacje lekarskie
Średni wydatek pacjenta na jedno opakowanie produktu (Rx i CH) wyniósł 13,8 zł i wzrósł o 1,2% rdr. Udział wydatków pacjenta w całkowitym koszcie leków na receptę (refundowanych i nierefundowanych) wyniósł 55,9% i spadł w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku o 1,2 p.p.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH