Samorządowcy o ustalaniu dyżurów aptek

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: zpp.pl/ rynekaptek.pl   10-07-2017, 14:48

Samorządowcy o ustalaniu dyżurów aptek Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Tam, gdzie brak jest dostępu do pomocy lekarskiej w sposób faktyczny i rzeczywisty, nie jest realizowana również pomoc apteczna, bowiem racjonalnym wyborem klienta apteki jest zakup leku po konsultacji lekarskiej - napisali w stanowisku samorządowcy.

Konwent powiatów województwa łódzkiego wydał stanowisko w sprawie ustalania rozkładu godzin pracy aptek z terenu danego powiatu.

Jak przyznano w stanowisku, z przepisów ustaw o samorządzie terytorialnym i prawie farmaceutycznym nie wynika możliwość nakazania konkretnej aptece przez radę powiatu określonego czasu pracy.

- Zaś brak stosowania się aptek do ustalonego rozkładu, nie powoduje po stronie organów powiatu kompetencji do dyscyplinowania apteki - napisano w stanowisku.

Z ustawy Pf wynika, że WIF może zdecydować o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki, gdy ta nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania leków. Redakcja przepisu odnosi się wprost jednak do niezaspokajania potrzeb ludności, a nie zaś do nierespektowania harmonogramu dyżurów, to nie jest bowiem tożsame.

"Sama zresztą redakcja przepisu nakazująca radzie powiatu narzucić czas pracy aptekom jest niedostosowana do realnej praktyki wykonania nakładanego na apteki obowiązku. (...) Regulacja dokonywana przez rade powiatu każdorazowo ingeruje w stosunki pracownicze, wkraczając w kompetencje pracodawcy, jakim jest przedsiębiorca prowadzący działalność w formie apteki" - oceniają samorządowcy.

Jednak z drugiej strony - ich zdaniem - z przepisów, które mają gwarantować mieszkańcom dostęp do świadczeń w porze nocnej, wynika absolutny obowiązek aptek do pełnienia dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem. Tyle że dostęp do tych świadczeń powinien być skorelowany z dostępnością do usług medycznych w porze nocnej.

- Tam, gdzie brak jest dostępu do pomocy lekarskiej w sposób faktyczny i rzeczywisty, nie jest realizowana również pomoc apteczna, bowiem racjonalnym wyborem klienta apteki jest zakup leku po konsultacji lekarskiej - napisano.

- Powiat z definicji nie jest w stanie wykonać ustawowego obowiązku wynikającego z systemu ochrony zdrowia zgodnie z intencją ustawodawcy - dodano.

Więcej: https://www.zpp.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH