Sejm: Komisja procedowała projekt Ada. Głosowanie 7 kwietnia

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   06-04-2017, 10:48

Sejm: Komisja procedowała projekt Ada. Głosowanie 7 kwietnia Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Posiedzenie sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji zajmującej się poselskim projektem nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne rozpoczęło się od zgłoszenia dwóch wniosków formalnych o przełożenie procedowania ustawy. Wnioski nie przeszły.

Jak uzasadniali posłowie swoje wnioski podczas czwartkowego posiedzenia (6 kwietnia), powodem tych propozycji była dymisja wiceministra zdrowia, Krzysztofa Łandy. Ich zdaniem, minister był mocno zaangażowany w prace nad projektem, zaś jego następca mógł mieć za mało czasu na zapoznanie się z materią. "Być może uzna, że lepiej jest zawiesić procedowanie projektu poselskiego i jego propozycje zawrzeć w dużej nowelizacji prawa farmaceutycznego" - oceniono.

Jednak z opinii obecnego na posiedzeniu wiceministra Marka Tombarkiewicza, nie ma takiego zagrożenia: prezentowane przez ministra Łandę stanowisko było i jest opinią resortu i w tym zakresie nie ma zmian.

Również w opinii posła sprawozdawcy, Michała Cieślaka, zmiana na stanowisku wiceministra nie wpływa na dalsze procedowanie. Oba wnioski zostały odrzucone.

Posłowie zgłaszali swoje poprawki. Poza zgłoszeniami zmian redakcyjnych i doprecyzowujących, Platforma Obywatelska zgłosiła o wykreślenie przepisów dotyczących kryteriów demograficzno-geograficznych i ograniczenia liczby aptek prowadzonych przez jednego farmaceutę do czterech. Poprawkę odrzucono.

Odrzucono też poprawki posła Jakuba Kuleszy z Kukiz'15, które głównie dotyczyły kryteriów demograficzno-geograficznych.

W tej samej materii poprawkę zgłosił poseł Waldemar Buda (PiS), zgłaszając propozycję wyjątku od kryteriów demograficzno-geograficznych w staraniach o uzyskanie zezwolenie na otwarcie apteki, w wyjątkowych sytuacjach, która wymagałaby indywidualnej zgody ministra zdrowia, po pozytywnej opinii lokalnego samorządu i WIF. Poprawkę odrzucono.

Do projektu nie wpisano również zasady zgłoszonej wczoraj przez posła Budę, że nowe apteki będą mogły być otwierane tylko przez farmaceutów.

7 kwietnia na posiedzeniu Sejmu poseł sprawozdawca przedstawi sprawozdanie komisji z dzisiejszego posiedzenia oraz stanowisko komisji wobec zgłoszonych podczas II czytania poprawek.

Następnie posłowie głosują w odpowiednim porządku nad zgłoszonymi wnioskami i poprawkami, przyjmując je lub odrzucając.

Na początku odbywa się głosowanie nad ewentualnym wnioskiem o odrzucenie projektu w całości, potem nad poprawkami do poszczególnych artykułów, a w końcu projektem w całości w brzmieniu zaproponowanym przez komisję, wraz ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

Głosowanie projektu jest zaplanowane na 9 miejscu w kolejności głosowań przewidzianych w bloku południowym, w godz. 12.00-14.30.


Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH