Senackie komisje za przyjęciem "apteki dla aptekarza" bez poprawek

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Luiza Jakubiak/ rynekaptek.pl   19-04-2017, 16:20

Senackie komisje za przyjęciem "apteki dla aptekarza" bez poprawek Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Członkowie senackich komisji: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Zdrowia rozpatrywali dzisiaj, 19 kwietnia znowelizowaną ustawę Prawo farmaceutyczne. Ośmiu senatorów przegłosowało wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Po ponad dwugodzinnej dyskusji, w trakcie której wiceminister zdrowia, Marek Tombarkiewicz odpowiadał na pytania, a także powtórzono argumenty za lub przeciwko ustawie, senatorowie przyjęli uchwałę o przyjęciu ustawy Prawo farmaceutyczne bez poprawek.

Głosowanie w tej sprawie poprzedziło głosowanie nad wnioskiem o przerwanie obrad komisji i wyznaczenie terminu drugiego posiedzenia, które dawałoby możliwość dalszej debaty. Senator Tomasz Grodzki z kolei wnioskował o odrzucenie ustawy w całości. Oba wnioski przepadły w głosowaniu.

Teraz senator sprawozdawca przedstawi ustawę na posiedzeniu Senatu, w terminie nie dłuższym niż 18 dni.

Co zawiera ustawa
Przyjęta 7 kwietnia przez Sejm ustawa wprowadziła rewolucyjne zmiany na rynku aptek, w tym możliwość otwierania aptek tylko przez farmaceutów i limit czterech aptek dla podmiotu właścicielskiego, kryteria demograficzne i odległościowe (możliwość otwarcia apteki, gdy na już istniejące placówki przypada mniej niż 3 tys. osób w danym województwie oraz gdy odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki wynosi co najmniej 500 metrów. Wspomniane kryteria nie będą miały zastosowania, jeżeli na dzień złożenia wniosku odległość między aptekami byłaby większa niż 1000 metrów).

Dodatkowo, ze względu na ważny interes pacjentów, minister zdrowia może wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń demograficzno - geograficznych.

Projekt zawiera też rozwiązanie, które polega na możliwości zbycia leków z apteki do hurtowni. Każdorazowo zgodę na taką opcję wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia. Obecnie odsprzedaż leków do hurtowni nie jest możliwa i naraża na straty podmiot, który likwiduje aptekę.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH