SIA: problem z przetwarzaniem zestawień refundacyjnych trwa nadal

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: SIA/rynekaptek.pl   12-04-2017, 16:00

SIA: problem z przetwarzaniem zestawień refundacyjnych trwa nadal Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezes Rady SIA w Katowicach, dr n. farm. Piotr Brukiewicz, w liście do dyrektora Śląskiego OW NFZ, poinformował o bardzo długim czasie przetwarzania zestawienia refundacyjnego, co znacznie utrudnia pracę aptek. Po trwającej niemal miesiąc wymianie korespondencji, problem nadal nie został rozwiązany.

„W związku z napływającymi zgłoszeniami aptekarzy o pojawieniu się po raz kolejny problemów z weryfikacją danych przesyłanych z aptek i w konsekwencji rozliczeń i wypłaty refundacji przez SOWNFZ, Śląska Izba Aptekarska na prośbę śląskich aptekarzy wnosi o wcześniejsze wypłaty refundacji” – pisze Prezes Brukiewicz.

W odpowiedzi na zgłoszenie, Piotr Nowak ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach wyjaśnił, że problem był spowodowany awarią systemu, „co skutkowało bardzo wolnym działaniem weryfikacji aptecznych”.

„Ze względu na złożoność problemu awaria była usuwana wraz z dostawcą oprogramowania. Śląski OW NFZ, w związku z powyższym, za okres refundacyjny 4/2017 odstąpił od nakładania kar na apteki za nieterminowe składanie zestawień refundacyjnych - zgodnie z Rozdziałem 3 § 3.1. pkt 3 i 5 oraz Rozdziałem 4 § 8.2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.”- czytamy.

NFZ poinformował również, że wszelkie wnioski o wcześniejszą wypłatę refundacji, spływające z aptek, są rozpatrywane indywidualnie w oparciu o przeprowadzaną analizę dat wpływu plików XML, przekazywanych odpowiedzi i terminu udostępnienia aptece końcowego szablonu rozliczeniowego, zgodnie z art. 45 ust. 6 i 7 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z 12 maja 2011 r. z późn. zm.

Prezes Rady SIA mimo otrzymanych zapewnień ze strony śląskiego NFZ, że awaria została usunięta, wskazuje w kolejnym już piśmie, że przetwarzanie zestawień xml aptek w bieżącej refundacji jest dalej utrudnione.

W kwestii odstąpienia od nakładania kar, Izba wskazuje, że powołane przepisy nie mogą mieć w tej sytuacji zastosowania, gdyż nie są objęte dyspozycją wskazanych przepisów.

Więcej: http://katowice.oia.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH