SIA: przekazywanie danych do ZSMOPL zawieszone do 31 grudnia

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: SIA/rynekaptek.pl   06-06-2017, 15:25

SIA: przekazywanie danych do ZSMOPL zawieszone do 31 grudnia Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Śląska Izba Aptekarska przypomina, że do 31 grudnia 2017 r. następuje zawieszenie obowiązków przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Zgodnie z informacją podaną na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (komunikat z 30 maja 2017 r. w sprawie raportowania danych przez podmioty uczestniczące w obrocie produktami leczniczymi), Izba podaje, że celem projektu ustawy jest zawieszenie do dnia 31 grudnia 2017 r. obowiązków polegających na przekazywaniu do ZSMOPL danych i informacji, o których mowa w art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 95a ust. 1 i 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Równolegle następuje odstąpienie od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, refundowanymi środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi w związku z nieprzekazaniem ww. danych i informacji.

Jak czytamy na stronie csioz.gov.pl, projekt zmian zakłada również wydłużenie do dnia 31 grudnia 2017 r., okresu obowiązywania dotychczasowego obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na ich żądanie, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych, przesunięciach magazynowych czy też fakcie zwolnienia serii (art. 6-9 ustawy zmienianej).

SIA przypomina, że poprzedni komunikat MZ dotyczył przedłużenia aptekom i innym podmiotom raportującym czasu na uruchomienie raportowania do ZSMOPL do 30 czerwca br.

Więcej: http://katowice.oia.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH