Sieć szpitali: jakie są pułapki przesuwania środków?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: RR/ rynekaptek.pl   27-11-2017, 08:21

Sieć szpitali: jakie są pułapki przesuwania środków? Zarządzający szpitalami, dla których źródłem finansowania jest kontrakt, mogą dokonać przesunięcia pieniędzy (Fot. Archiwum)

Sieć szpitali i ich ryczałtowanie w oparciu o system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) dają dyrektorom większą możliwość swobodnego dysponowania przyznanymi pieniędzmi. W praktyce jest to jednak trudne do przeprowadzenia.

 Likwidacja oddziału szpitalnego może być powodem wykreślenia placówki z tzw. sieci szpitali - Ministerstwo Zdrowia przestrzega dyrektorów, którzy opacznie zrozumieli deklaracje, że można dowolnie przesuwać pieniądze ze szpitalnego ryczałtu, a zatem zrezygnować również z udzielania pewnych świadczeń w ramach danego profilu. Przesuwanie zatem środków finansowych otrzymanych na podstawie kontraktów też było i jest możliwe, ale w praktyce dość trudne do przeprowadzania.

Jakie są w tym zakresie różnice w przypadku obu rodzajów finansowania?

Ręce związane kontraktem
Zarządzający szpitalami, dla których źródłem finansowania jest kontrakt, mogą dokonać przesunięcia pieniędzy pomiędzy zakresami w ramach różnych rodzajów świadczeń po spełnieniu określonych warunków i po uzyskaniu zgody płatnika. Na przykład szpital, po zakończeniu danego kwartału, może zwrócić się do NFZ o przesunięcie środków, przy czym takiej operacji może podlegać nie więcej niż 20 proc. wartości kontraktu w danym zakresie.

"Strony umowy na wniosek świadczeniodawcy składany (…) po upływie kwartału kalendarzowego, dokonują zmian zawartych umów polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych rodzajów świadczeń" - wyjaśnia NFZ i zastrzega, że nie może to prowadzić do ”zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy”.

Autorzy analizy "Przesunięcia środków finansowych w ramach umów - zapisy § 20, 21 i 43 OWU w praktyce" (Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2/51/ 2017) przyznają, że ograniczenia wynikające z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) ”w zakresie finansowym skutecznie wiążą ręce dyrektorom placówek, uniemożliwiając im dowolne dysponowanie kwotą kontraktu".

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH