Siedem usług farmaceutycznych będzie wdrażanych stopniowo. Która idzie na pierwszy ogień?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ   06-04-2021, 07:19

Siedem usług farmaceutycznych będzie wdrażanych stopniowo. Która idzie na pierwszy ogień? Ministerstwo zdrowia przedstawiło informacje na temat opieki farmaceutycznej świadczonej w aptekach (fot. LJ)

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokument "Raport opieka farmaceutyczna". Zespół ds. opieki farmaceutycznej wskazał wraz z analizą wdrożenia siedem wybranych usług farmaceutycznych.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokument „Raport opieka farmaceutyczna. Jest efektem pracy Zespołu ds. opieki farmaceutycznej złożonego z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz przedstawicieli środowiska akademickiego.

W trakcie swoich prac Zespół przeanalizował zarówno informacje na temat usług opieki farmaceutycznej realizowane na całym świecie jak i dane na temat pilotaży oraz badań prowadzonych w tym zakresie w Polsce.

7 usług
Zespół ds. opieki farmaceutycznej wskazał wraz z kompleksową analizą wdrożenia  siedem wybranych usług farmaceutycznych, które  zdaniem Zespołu  pozwolą na usprawnienie polityki zdrowotnej państwa oraz poprawę dostępu do racjonalnej farmakoterapii.

Są to: przegląd lekowy, usługa Nowy Lek, Program Drobne Dolegliwości, Recepta kontynuowana, Przekrojowe kwestionariusze badania społeczeństwa, Program profilaktyki chorób układu krążenia, szczepienia w aptekach.

W Raporcie nie przyjęto żadnych ograniczeń co do zakresu wprowadzanych rozwiązań, w tym możliwości organizacyjnych i czasowych wdrożenia poszczególnych usług. Celowym jest stopniowe wprowadzanie usług w dłuższej perspektywie czasowej.

Ponadto jednym z głównych celów dedykowanych szeroko rozumianej władzy publicznej jest poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej, stąd niezbędna będzie odpowiednia analiza poziomu realizacji mierników przewidzianych dla poszczególnych celów usług farmaceutycznych w odpowiednim horyzoncie czasowym.

Choć w Raporcie uwzględniono szczegółowy harmonogram do rozpoczęcia pilotażu i wdrożenia każdej z siedmiu usług niejako w jednym pakiecie (kwartał po kwartale), wizja całościowego i jednorazowego wdrożenia nie wydaje się możliwa do zrealizowania.

Przegląd lekowy
Zgodnie bowiem z przyjętą praktyką we wdrażaniu opieki farmaceutycznej na całym świecie, usługi wprowadzane są etapowo, w wieloletniej perspektywie czasowej, w której poddawane są  ewaluacji i walidacji. Zdarzało się, że z części z usług rezygnowano, nawet po przeprowadzeniu skutecznej implementacji usługi w system opieki zdrowotnej.

Jako pierwszą z usług opieki farmaceutycznej, która miałaby zostać wprowadzona w polskich aptekach w formie pilotażu finansowanego ze środków publicznych Ministerstwo Zdrowia wskazuje na usługę przeglądu lekowego.

Pilotaż w tym zakresie będzie skierowany do pacjentów obciążonych wielolekowością a ich celem będzie wykrycie problemów lekowych oraz poprawa efektywności klinicznej stosowanej farmakoterapii.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH