Strategia na rzecz rozwoju aptek w 13 punktach

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NIA/ rynekaptek.pl   08-10-2020, 08:15

Strategia na rzecz rozwoju aptek w 13 punktach Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelna Izba Aptekarska podpisali dokument ramowy, który definiuje negatywne elementy na rynku aptek jednocześnie zakreślając ramy czasowe ich rozwiązania. Nocne dyżury, marże, obrót pozaapteczny. Co jeszcze jest w dokumencie?

Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelna Izba Aptekarska zdecydowali o podpisaniu 5 października 2020 r. strategicznego dokumentu ramowego, który definiuje negatywne elementy sygnalizowane od lat na rynku aptekarskim, jednocześnie zakreślając ramy czasowe potrzebne do ich rozwiązania i naprawy.

Porozumienie obejmuje swoim zakresem propozycje dotyczące rozwiązania problemów takich jak: łamanie podstawowych zapisów Prawa farmaceutycznego, kwestie pełnienia przez apteki obowiązkowych dyżurów nocnych czy prawo równego dostępu aptek i pacjentów do leków ratujących życie i zdrowie.

Porusza temat wynagrodzeń farmaceutów pracujących w szpitalach oraz konieczność wprowadzania przepisów regulujących funkcjonowanie obrotu lekami na rynku pozaaptecznym. Najważniejsze ustalenia dotyczą jednak wprowadzenia długo oczekiwanej ustawy o zawodzie farmaceuty, gdzie wykonywanie tego zawodu oparte jest na szeroko rozumianej niezależności farmaceutów i surowych sankcjach za jej naruszanie.

 – Farmaceuci to jedna z tych grup zawodowych, która w dobie epidemii koronawirusa jest pierwszym z ogniw całego systemu ochrony zdrowia. Jest to niewątpliwie ogniwo mocne, które jak pokazują nam ostatnie miesiące, wypełnia wszelkie standardy profesjonalizmu w kontakcie z potrzebującymi, z pacjentami. Wspólnie chcemy dążyć do pełnego uregulowania szeregu palących kwestii związanych z opieką farmaceutyczną i uregulowaniem statusu zawodu farmaceuty – powiedział minister zdrowia dr Adam Niedzielski.

– Niezwykle ważną rzeczą, którą niesie ze sobą to porozumienie, jest to, że udało nam się wspólnie nie tylko nazwać te problemy, ale również ustalić wstępną mapę drogową prowadzącą do ich rozwiązania – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Strategia składa się z 13 punktów, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

1. zakończenie prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty - IV kwartał 2020

2. wypracowanie przepisów wspierających niezależność farmaceuty - I kwartał 2021

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH