Suplementy diety: częściowo pod nadzorem GIS, ale też Ministerstwa Rolnictwa

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Milena Motyl/rynekaptek.pl   16-10-2017, 08:01

Suplementy diety: częściowo pod nadzorem GIS, ale też Ministerstwa Rolnictwa Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

To, że w innych państwach tworzony jest system, gdzie łączy się inspekcje i powstaje jedna, która w jednej trzeciej podlega pod Ministerstwo Rolnictwa, nie oznacza, że w Polsce mają wejść w życie podobne przepisy - uważa Monika Zagrajek, ekspert kancelarii DZP.

Prace nad nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia rozpoczęły się już dwa lata temu i trwają do dziś. Obecnie odbywają się konsultacje branżowe nad projektem. Ma on na celu zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów poprzez odpowiednie regulacje nakładające na przedsiębiorców obowiązek prawidłowego oznakowania i prawidłowego wprowadzania suplementów na rynek.

Ministerstwo Zdrowia po ukazaniu się raportu NIK dot. jakości suplementów diety w Polsce wzięło pod uwagę wskazówki Izby, które są obecnie analizowane pod kątem umieszczenia ich w noweli o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Nad kształtem nowej ustawy pracował Zespół do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety oraz Zespół, który zajmuje się opracowaniem projektu o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

Jedną z propozycji Zespołów było włączenie tej noweli w odniesieniu do suplementów diety, do dużego projektu zmian ustawy Pf.

Jak uzasadniła Monika Zagrajek, ekspertka kancelarii DZP, cel nowelizacji jest właściwy, jednak niektóre zaproponowane zmiany budzą kontrowersje oraz są potencjalnie niezgodne z prawem polskim oraz europejskim.

Pierwotne założenia
- Podstawowymi zmianami, które dotyczą suplementów była kwestia kompletności wniosków, opieszałości w ich rozpatrywaniu przez Główny Inspektorat Sanitarny, a także publikowania decyzji na stronie GIS. Konsument stosunkowo późno dowiaduje się o tym, że dany produkt został wycofany z obrotu - wskazała Monika Zagrajek.

Pierwotnie zakładano, iż należy pobierać opłatę od przedsiębiorców za złożenie zawiadomienia o środkach spożywczych objętych ustawowym obowiązkiem informowania GIS. Jak wyjaśniła specjalistka, opłata ograniczyłaby wpływ niekompletnych powiadomień, skróciłaby czas negocjacji między przedsiębiorcą działającym na rynku a GIS. Rozpatrzenie wniosków byłby wówczas procedowane szybciej. Szybciej także informacja o decyzji GIS trafiałaby do konsumentów.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH