Świadczenie OF będzie wymagało certyfikatu i ubezpieczenia OC

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ   07-04-2021, 11:03

Świadczenie OF będzie wymagało certyfikatu i ubezpieczenia OC Farmaceuta, który będzie chcial świadczyc uslugi opieki farmaceutycznej, będzie musiał ukończyć kursy (fot. Pixabay)

Usługi opieki farmaceutycznej będą mogli świadczyć farmaceuci po uzyskaniu certyfikatu, wydawanego na 5 lat. Niezbędne będzie też posiadanie ubezpieczenia OC.

Usługi opieki farmaceutycznej będą mogli sprawować farmaceuci posiadający kwalifikacje potwierdzone uzyskaniem certyfikatu. Aby go otrzymać niezbędne będzie ukończenie kursów zakończonych egzaminem, których zakres określi CMKP we współpracy z ekspertami z dziedziny opieki farmaceutycznej.

Certyfikat ważny przez 5 lat
Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, należy rozważyć prowadzenie kursów w trybie e-learningu, ograniczając bezpośredni kontakt szkolonych farmaceutów z trenerami do praktycznej części kursu lub egzaminukońcowego.

Celem szkolenia będzie przygotowanie farmaceuty do samodzielnego udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej oraz innych świadczeń, takich jak szczepienia.

Certyfikat będzie wydawanym na czas określony. Proponowany okres ważności certyfikatu, to 5 lat, po których konieczne będzie ponowne potwierdzenie kwalifikacji. Ważność certyfikatu powinna być ograniczona jedynie w przypadku zmiany zakresu świadczonych usług lub dłuższym niż roczny okresem niewykonywania przez farmaceutę usługi. Przykładem może być niewykonywanie szczepień dłużej, niż przez rok.

Nadzór NIA nad opieką farmaceutyczną
Farmaceuci, którzy uzyskają certyfikaty potwierdzające posiadanie odpowiednich kompetencji powinni zgłosić ich posiadanie do właściwej Okręgowej Izby Aptekarskiej, w celu umieszczenia odpowiedniego wpisu w rejestrze farmaceutów oraz powiadomić okręgową izbę aptekarską o rozpoczęciu świadczenia opieki farmaceutycznej.

Nadzór nad kompetencjami farmaceutów do świadczenia opieki farmaceutycznej pełni Naczelna Izba Aptekarska. 

Na potrzeby przeprowadzenia pilotaży wprowadzony zostanie uproszczony tryb certyfikacji oparty o wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu.

OC dla farmaceuty
Drugim warunkiem jest objęcie umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną i farmaceuta prowadzący indywidualną praktykę farmaceutyczną, aby rozpocząć sprawowanie opieki farmaceutycznej będą musieli zawrzeć umowę ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej.

Określony zostanie szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia i minimalnej sumy gwarancyjnej uwzględniającej specyfikę wykonywanych świadczeń opieki farmaceutycznej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH