Szczepienia także w aptekach typu B. "Zwyciężył zdrowy rozsądek"

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: TT, LJ   19-07-2021, 08:07

Szczepienia także w aptekach typu B. "Zwyciężył zdrowy rozsądek" Resort zdrowia wyjaśnia wątpliwości co do tego, czy apteki typu B mogą wykonywać szczepienia przeciwko covid-19 (fot. LJ)

"Ogromne podziękowania dla ministra zdrowia za umożliwienie szczepień wszystkim aptekom. Właściwa interpretacja przepisów połączona ze zdrowym rozsądkiem. Kolejny krok za nami" - skomentował rzecznik Naczelnej Rady Aptekarskiej, Tomasz Leleno.

Chodzi o wyjaśnienie wątpliwości co do tego, czy apteki typu B mogą wykonywać szczepienia przeciwko covid-19.

Resort zdrowia opublikował komunikat wyjaśniając, że do akcji szczepień mogą dołączyć apteki typu B, o ile spełniają wymagania określone w § 6 ust. 5 oraz § 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Warunkiem nie jest dostosowanie ich działalności do wymagań określonych w art. 97 ust. 5 Prawa farmaceutycznego i mogą funkcjonować do czasu wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia.

Apteki typu A i apteki typu B

Sprawa jest efektem sprawy, kiedy to apteka typu B została zakwalifikowana przez NFZ jako Apteczny Punkt Szczepień. Wykonano niej już nawet 3 szczepienia. Po czym z właścicielem placówki skontaktował się przedstawiciel NFZ i powiadomił go, że farmaceuta nie może szczepić, bo jest właścicielem apteki typu B.

Apteki typu B różniły się od aptek A tym, że nie wykonywały leków recepturowych.Od 2002 roku wszystkie nowe apteki muszą posiadać recepturę apteczną. Apteki typu B miały pięć lat na dostosowanie się do tych przepisów. Jednak po upływie tego okresu zezwolono im na dalsze funkcjonowanie – do czasu cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia.

Jakie warunki musi spełnić apteka, która chce szczepić?

Art. 6 ust. 5. W przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 może ono zostać przeprowadzone w:
1) pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym - pod warunkiem:
a) zachowania rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie oraz
b) wprowadzenia pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z tego pomieszczenia, który gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzanie produktów leczniczych oraz przechowywanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa, lub
2) izbie ekspedycyjnej - pod warunkiem:
a) wydzielenia w niej obszaru gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów,
b) w przypadku gdy wydzielenie, o którym mowa w lit. a, nie jest możliwe - wyznaczenia czasu pracy apteki przeznaczonego wyłącznie do przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w tej izbie, bez uszczerbku dla zapewnienia wystarczającego czasu na wykonywanie w niej zadań zgodnych z jej zasadniczym przeznaczeniem.

art. 8 ust. 4.
W przypadku gdy w aptece ogólnodostępnej są przeprowadzane szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, podstawowe wyposażenie izby szczepień tej apteki lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję, stanowią:
1) stolik zabiegowy urządzony i wyposażony stosownie do zakresu przeprowadzanych szczepień; 2) zestaw do wykonywania iniekcji; 3) zestaw do wykonania opatrunków; 4) pakiety odkażające i dezynfekcyjne; 5) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym; 6) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice); 7) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki; 8) pojemniki na zużyte strzykawki i igły oraz pojemniki na zakaźne materiały medyczne; 9) roztwór do wstrzykiwań Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml, lub 150 µg/0,3 ml, lub 1 mg/10 ml - w celu zastosowania u pacjenta poddawanego szczepieniu w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, 10) termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed przeprowadzeniem szczepienia; 11) sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i drukarką, niewykorzystywany w czasie przeprowadzania szczepienia do ekspedycji aptecznej.

ust. 5. W przypadku przeprowadzania szczepień, o których mowa w ust. 4, apteka ogólnodostępna ma obowiązek utylizacji odpadów medycznych poszczepiennych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH