Szczepienia w aptekach i OF nie dla wszystkich

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   15-01-2021, 12:03

Szczepienia w aptekach i OF nie dla wszystkich O rodzaju usług, jakie będą sprawowane w ramach opieki farmaceutycznej w aptekach, zadecyduje wcześniej przeprowadzony pilotaż - przypomniał Maciej Miłkowski (fot. PTWP)

Rozważa się możliwość przeprowadzania szczepień przez farmaceutów, jednakże wykonywanie szczepień w aptekach musiałoby być poprzedzone szeroką zmianą prawno-organizacyjną - informuje wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

- Szczepienia będą mogłyby być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe - dodał urzędnik w odpowiedzi na interpelację posła Pawła Rychlika.

Opisuje, jak wykonywanie takie świadczenia miałoby się odbywać:

Wszystkie świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym szczepień, powinny odbywać się w atmosferze zapewniającej prywatność i umożliwiającej respektowanie praw pacjenta. Aktualnie, pacjenci nie mają dostępu do pomieszczeń apteki innych, niż izba ekspedycyjna. Świadczenie opieki farmaceutycznej w tym zakresie wymagać będzie takich zmian, aby pacjent mógł wejść do dedykowanego pomieszczenia apteki, przestrzennie oddzielonego od obszarów dostępnych publicznie i od personelu apteki, który nie świadczy, w tym samym czasie, usług opieki farmaceutycznej na rzecz innego pacjenta.

Polskie apteki nie mają pomieszczeń konsultacyjno-zabiegowych, a prowadzenie szczepień wymaga spełnienia odpowiednich warunków technicznych i sanitarnych. Pomieszczenie, w którym miałyby odbywać się szczepienia powinno być wyposażone w stosowny sprzęt, jak również m.in. w pojemniki na odpady niemedyczne, leżankę lub kanapę potrzebne w przypadku konieczności ułożenia pacjenta w pozycji poziomej.

Ponadto, apteka udzielająca świadczenia w zakresie szczepień powinna zatrudniać farmaceutę posiadającego dodatkowe kwalifikacje (certyfikat szczepień), a na obecną chwilę farmaceuci takich uprawnień nie posiadają.

Umożliwienie wykonywania szczepień farmaceutom wymaga także wprowadzenia szerokich zmian legislacyjnych, które dotyczyć będą m.in.: nadania nowego uprawnienia dla farmaceuty po zdobyciu stosownych kwalifikacji, sposobu dokumentowania wykonanych szczepień, wymogów dotyczących ubezpieczeń farmaceutów, jak również nowych wymogów lokalowych i technicznych dla aptek.

Wiceminister przypomniał, że aktualnie kwalifikacja do szczepienia jest wyłączną kompetencją lekarzy, natomiast postulowane aktualnie zmiany prawa przewidują nadanie tego uprawnienia również pielęgniarkom.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH