Szefowa wielkopolskiej OIA też apeluje: prezydencie, podpisz

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: WOIA/ rynekaptek.pl   15-05-2017, 09:21

Szefowa wielkopolskiej OIA też apeluje: prezydencie, podpisz Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W imieniu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i wielkopolskich farmaceutów proszę Pana Prezydenta o podpisanie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne - pisze mgr farm. Alina Górecka, prezes Wielkopolskiej ORA.

 

"Zawarte w niej regulacje stwarzają realną szansę na przywrócenie polskiej aptece właściwego miejsca w systemie opieki zdrowotnej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami pacjentów, aspiracjami farmaceutów wykonujących zawód zaufania publicznego oraz interesem naszego państwa, które musi mieć możliwość prowadzenia niezależnej polityki lekowej" - napisano w apelu, którego treść publikujemy w całości:

"Celem nadrzędnym polityki lekowej, będącej częścią polityki zdrowotnej, nie jest bowiem umożliwienie lokowania kapitału w celach biznesowych w sektorze aptek, lecz bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Politycy odpowiedzialni za prowadzenie polityki lekowej zawsze muszą mieć na względzie przede wszystkim interes społeczny, rozumiany nie w sposób abstrakcyjny, ale jako ochrona tak istotnych wartości jak życie i zdrowie każdego obywatela.

Nowelizacja zawiera część regulacji, o które przez wiele lat bezskutecznie zabiegał samorząd aptekarski, przedstawiając propozycje rozwiązań prawnych konsekwentnie blokowanych przez zwolenników liberalnego modelu funkcjonowania rynku farmaceutycznego. Treść wystąpień wzywających do zawetowania ustawy, których adresatem w ostatnim czasie jest Pan Prezydent, wskazuje, że również obecnie tworzą oni zwarty front jej zagorzałych przeciwników.

W gruncie rzeczy pod szyldem obrońców „wolności gospodarczej” skryli się lobbyści reprezentujący interesy wpływowych grup biznesu działających na rynku aptecznym, popierani przez polityków ignorujących podstawowe fakty na temat sytuacji polskich aptek i ich pacjentów. Wielkopolscy aptekarze zdecydowanie przeciwstawiają się fałszywemu odczytywaniu i przedstawianiu potrzeb pacjentów oraz zniekształcaniu wizerunku apteki, która jest przecież placówką ochrony zdrowia publicznego, a nie „sklepem z lekami”.

Regulacje zawarte w ustawie uchwalonej 7 kwietnia 2017 roku od dziesięcioleci obecne są w porządku prawnym większości państw zachodniej Europy, które przykładają dużą wagę do właściwego funkcjonowania systemu dystrybucji aptecznej. Kryteria demograficzne i geograficzne uwzględniane przy otwieraniu aptek ogólnodostępnych ustanowione zostały we Francji już w latach czterdziestych XX wieku. Przepisy ustalające te kryteria obowiązują między innymi w Austrii, we Włoszech i Portugalii, gwarantując aptekom stabilność ekonomiczną i pozwalając pracującym w nich farmaceutom koncentrować się na zaspokajaniu potrzeb pacjenta, w tym na prowadzeniu opieki farmaceutycznej. Przepisy te nie są sprzeczne z prawem unijnym, co potwierdziły orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH