Szpitale będą rozliczać się w ramach ryczałtu

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Daniel Kuropas/ rynekaptek.pl   01-06-2017, 09:06

Szpitale będą rozliczać się w ramach ryczałtu Jednorodne Grupy Pacjentów jako sposób rozliczeń zostaną jednak zachowane - mówi wiceminister zdrowia

Istotą ryczałtu jest to, w odróżnieniu od systemu obecnego, że łączy w swoisty jeden „worek” rozliczenie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego. O przesuwaniu zasobów będzie decydował zarząd placówki - wyjaśnia zasadę działania w ramach sieci szpitali wiceminister Piotr Gryza.

Jak twardo odpowiadał wiceminister Gryza, alternatywą jest przeprowadzenie konkursów.

- Można stanąć do konkursu i przegrać ze względów formalnych ze świadczeniodawcą, który będzie wykonywał świadczenia lepiej finansowane, bo da lepszą cenę. I wtedy okaże się, że szpital nie ma całościowej oferty, a jeśli np. przegra jeszcze rehabilitację, będzie jedynie karłowatym tworem i problemem dla wszystkich - polemizował. Trudno zapewnić kompleksowość świadczeń, jeżeli osobno kontraktujemy różne zakresy świadczeń.

- Przecież szpital bez dopełnienia AOS-em, bez dopełnienia rehabilitacją jest szpitalem niepełnym. Niegwarantowanie funkcjonowania tych placówek bez tych wszystkich dodatkowych świadczeń jest szkodą dla pacjentów - oceniał Filip Nowak, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Co do zaniżonego budżetu w związku z przyjętym jako bazowym rokiem 2015, wiceminister przypominał, że ustawa przewiduje, iż dyrektor NFZ może uwzględniać pewne zmiany struktury placówki po roku funkcjonowania systemu.

Dokładniej będzie można wyliczać przyszłe budżety placówek dopiero po tym, jak ukaże się czwarte rozporządzenie ministra zdrowia, które określa wzór docelowy ryczałtu.

- Myślę, że w perspektywie dwóch tygodni to rozporządzenie zostanie przekazane do konsultacji zewnętrznych. Na pewno musi wejść w życie na początku września - stwierdził Piotr Gryza.

O jakości
Izabela Marcewicz-Jendrysik, dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ, wskazała, że w dyskusji o sieci szpitali brakuje jej jednej, zasadniczej rzeczy: co z jakością świadczeń medycznych?

- Wydaje się, że jest to wskaźnik, czy też zagadnienie kluczowe dla poprawy systemu ochrony zdrowia. Myślę, że jest coraz więcej szpitali, które wkładają ogrom pracy w dbałość o podwyższanie jakości udzielanych świadczeń, począwszy od zapewnienia doskonałej infrastruktury, przez wszystkie standardy postępowania medycznego, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów - oceniła.

Pytała więc, czy będą wprowadzane mechanizmy, które będą w jakiś sposób premiowały podmioty zapewniające wysoką jakość świadczonych usług i czy będą opracowane wskaźniki jakości.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH