Szpitale będą rozliczać się w ramach ryczałtu

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Daniel Kuropas/ rynekaptek.pl   01-06-2017, 09:06

Szpitale będą rozliczać się w ramach ryczałtu Jednorodne Grupy Pacjentów jako sposób rozliczeń zostaną jednak zachowane - mówi wiceminister zdrowia

Istotą ryczałtu jest to, w odróżnieniu od systemu obecnego, że łączy w swoisty jeden „worek” rozliczenie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego. O przesuwaniu zasobów będzie decydował zarząd placówki - wyjaśnia zasadę działania w ramach sieci szpitali wiceminister Piotr Gryza.

- To może być bardzo ryzykowne dla każdego - zaskakująco odpowiadał wiceminister Piotr Gryza. - Bo może się okazać, że po prostu nie spełniacie tych kryteriów jakościowych. Jeśli np. przyjmiemy jeden tylko poważny wskaźnik, certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia,  to system by padł, bo okazałaby się, że kryteria spełnia tylko jedna czwarta podmiotów.

Wskazał także na problemy braku odpowiednich rejestrów oraz utworzenia obiektywnych wskaźników i rankingów, na które zgodziliby się wszyscy.

Sieć i konkursy
Jaki w ogóle jest zakres regulacji o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitalnym (PSZ)? Do systemu tzw. sieci szpitali wchodzi około 93 proc. wartości świadczeń wykonywanych w zakresie lecznictwa szpitalnego. W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do PSZ wchodzi około 37 proc. wartości wykonywanych świadczeń. Pozostałe to jest obszar konkursowania świadczeń.

- W momencie kwalifikacji do systemu zabezpieczenia szpitalnego, czyli wskazania podmiotów oraz zakresów, z którymi dany podmiot wchodzi do systemu zabezpieczenia, zostaną ogłoszone konkursy na brakujące świadczenia z zakresu lecznictwa szpitalnego oraz zostaną ogłoszone konkursy na rehabilitację leczniczą, zarówno tę brakującą stacjonarną, jak też tę, która w ogóle nie wchodzi do sieci, czyli rehabilitację ambulatoryjną - mówił wiceminister Gryza.

Jak deklarował, konkursy zostaną ogłoszone po 27 czerwca, zapewne w lipcu, ale umowy będą obowiązywać od 1 października.

Dodał, że z pewnych względów logistycznych i społecznych zostaną aneksowane umowy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które nie wchodzą do systemu zabezpieczenia szpitalnego.

- Ten aneks zostanie przedłużony do połowy przyszłego roku, podobnie rzecz się ma z ratownictwem medycznym, więc konkursowanie świadczeń na AOS, która nie wchodzi do systemu zabezpieczenia, czyli nie pełni roli poradni przyszpitalnej, zostaną przeprowadzone w I połowie przyszłego roku - zapowiedział.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH