Te recepty to pułapki dla pacjentów?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm   04-05-2021, 11:01

Te recepty to pułapki dla pacjentów? Kilka zasad realizacji rocznych recept Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Poseł podejrzewał urzędników o zastawianie pułapek na pacjentów. Chodziło o realizację rocznych recept bez przysługującej refundacji. Resort wyjaśnia, dlaczego tak może się zdarzyć.

- Senior 80+ udaje się ze swoją rok ważną receptą do apteki, po 10 miesiącach od daty wystawienia. Owszem, otrzyma w aptece przepisany lek, ale z tą różnicą, że bez przysługującej mu refundacji - opisuje poseł Jan Szopiński.

- Czy ta ewidentna pułapka zastawiona przez „Narodowy” (?!) Fundusz Zdrowia na osoby ciężko chore, niedołężne, często w podeszłym wieku i mające problemy z chodzeniem została zastawiona przez urzędników dla jakiejś dziwnej „psychozabawy” w poniżanie tych osób, czy dla ratowania w taki sposób budżetu Ministerstwa Zdrowia i NFZ?" - pyta ministra zdrowia.

Minister wyjaśnia działanie e-recept

W odpowiedzi na interpelację, wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, wyjaśnił zawiłości e-recept.

Od 1 stycznia 2020 e-recepta może posiadać specjalne oznaczenie wskazujące na jej ważność 365 dni od daty wystawiania lub naniesionej daty „realizacji od dnia”. W celu rocznej ważności e-recepty, lekarz musi to zaznaczyć podczas wystawiania recepty. Przy braku takiego oznaczenia co do zasady e-recepta będzie ważna 30 dni.

Jednak mimo, że e-recepta jest wystawiona na 365 dni, to lekarz może przepisać lek maksymalnie na 360 dni kuracji. Realizacja recepty w aptece następuje z uwzględnieniem możliwości jednorazowego wydania leku na okres 180 dni.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że lekarz ma możliwość wystawienia e-recepty
na okres 360 dni kuracji przy braku oznaczenia jej ważności 365 dni. W takim przypadku recepta ma datę ważności 30 dni, a realizacja takiej recepty w aptece następuje także z uwzględnieniem możliwości jednorazowego wydania leku na okres 180 dni. W tym przypadku pacjent w ciągu 30 dni ma możliwość wykupienia całej kuracji rocznej.

Pierwszy zakup w ciągu miesiąca

Jeżeli natomiast e-recepta ważna jest przez rok to pacjent powinien wykupić pierwsze opakowanie nim minie 30 dni od daty jej wystawienia, by uniknąć zmniejszenia ilości wydanego leku przy wykupie kolejnych opakowań. Jeśli bowiem pacjent wykupi pierwszy raz opakowanie po 30 dniach, farmaceuta wyda mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od”.

Warunkiem ważności e-recepty przez 365 dni jest wpisanie przez lekarza dawkowania na e-recepcie. Jeśli lekarz nie określił dawkowania, e-receptę wystawioną na 365 dni pacjent może zrealizować w ciągu 30 dni.

Dlaczego możliwa jest pełna odpłatność?

Realizacja recepty w aptece odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym w chwili wydawania leku. Jeśli pacjent zgłosi się do apteki, celem wykupienia leków, w dniu, w którym dany produkt leczniczy nie będzie już objęty refundacją, wówczas poniesie pełną odpłatność za leki.

Czas wizyty pacjenta u lekarza czy postać recepty – papierowa lub elektroniczna nie ma wpływu na ww. zasadę. Odroczenie terminu wykupienia części przepisanych leków nie oznacza wydłużenia okresu objęcia refundacją danego leku.

W związku z powyższym zgodnie z obowiązującym prawem Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma możliwości zwrotu refundacji za lek, dla którego przestała obowiązywać decyzja refundacyjna.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH