"Te sprawy mogą mieć podłoże korupcyjne"

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   06-04-2017, 10:01

"Te sprawy mogą mieć podłoże korupcyjne" Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ta regulacja rodzi olbrzymie pole do korupcji nadużyć. Decyzje o nadaniu i odebraniu rękojmi, a więc zezwolenia będą podejmowali konkurenci, być może sami zainteresowani przejmowaniem ciekawych lokalizacji - czytamy we wniosku do CBA.

Podczas wczorajszej debaty w Sejmie (5 kwietnia) dot. poselskiego projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, poseł Jakub Kulesza przypomniał o wniosku do CBA dotyczącego tego właśnie projektu.

- Ta ustawa to rewolucja, która całkowicie zmieni zasady funkcjonowania rynku aptecznego. Mówiłem, że zgłoszę do odpowiednich organów zawiadomienie, czy nie zostały wykorzystane metody lobbingowe nie przewidziane w ustawie o lobbingu. Tak się składa, że takie zawiadomienie zostało złożone do CBA przez Izbę Gospodarczą Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Będę to monitorował - obiecał poseł.

Przypominamy fragmenty tego wniosku, noszącego datę 31 stycznia 2017 roku, adresowanego do szefa CBA, zwracające jego uwagę na "sprawy mogące mieć podłoże korupcyjne".

"Sprawa dotyczy dwóch projektów silnie popieranych przez Izbę Aptekarską. Pierwszy z nich to projektu ustawy, który wprowadza zasadę apteki dla aptekarza. (...) Jak wynika z uzasadnienia, powodem miałby być pełniejszy nadzór farmaceutów - właścicieli nad obrotem lekami, miałoby to sens, gdyby farmaceuta był właścicielem i zarazem kierownikiem swojej apteki; jednak projekt przewiduje, że farmaceuta mógłby posiadać nawet 4 apteki".

"Równolegle w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad poważnymi zmianami w prawie farmaceutycznym, a jedną z szykowanych zmian ma być zwiększenie roli Izby Aptekarskiej w procesie uzyskiwania zezwolenia. Mając na uwadze też to, że Izba Aptekarska ma już kompetencje do nakładania kar dyscyplinarnych na farmaceutów (a nawet najmniejsza kara upomnienia równoznaczna jest z tzw. utratą rękojmi); w przyszłych warunkach prawnych kończących się bezwzględną utratą zezwolenia na prowadzenie apteki".

"W świetle powyższego oczywistym jest, że na zmianach skorzystają tylko farmaceuci powiązani z Izbą Aptekarską, a więc ściśle określone środowisko".

"Ta regulacja rodzi olbrzymie pole do korupcji nadużyć. Decyzje o nadaniu i odebraniu rękojmi, a więc zezwolenia będą podejmowali konkurenci, być może sami zainteresowani przejmowaniem ciekawych lokalizacji".

"Już sama ta w żaden sposób nie dająca się uzasadnić interesem społecznym konstrukcja powinna budzić jak największe wątpliwości".

Drugi z wniosków Izby do CBA dotyczy problemów z wygaszaniem kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny.

Pełne zgłoszenie w załączniku


Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH