Uchwały ws. dyżurów aptek to zaspokajanie nieistniejących potrzeb ludności

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   22-02-2021, 11:04

Uchwały ws. dyżurów aptek to zaspokajanie nieistniejących potrzeb ludności Kolejny poseł zwraca uwagę ministra zdrowia na problem nocnych dyzurów aptek (fot. LJ)

Rady powiatów ustalające rozkłady godzin pracy aptek nie rezygnują w nich z dyżurów nocnych, ponieważ nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów oraz odpowiedzialności. To chęć zaspokajania nieistniejących potrzeb ludności - uważa poseł Aleksander Miszalski.

Poseł wystosował do ministra zdrowia interpelację w sprawie zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne, pytając o kwestię ustalania przez rady powiatów harmonogramów pracy aptek.

Przedstawiamy tekst w całości:

"Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdza konieczność pilnej zmiany przepisów dotyczących ustalania rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych zawartych w art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne.

2 mln porad dziennie
Potrzeba zmiany przepisów wynika z faktu nieaktualności przepisów przed epidemicznych, ponieważ nie uwzględniają one obecnej sytuacji. Wszystkie rozkłady godzin pracy aptek ogólnodostępnych ustalane były w standardowych warunkach i nie zawierają postanowień dotyczących obecnej szczególnej i bezprecedensowej sytuacji spowodowanej epidemią wirusa SARS-CoV-2, a zakresy obowiązków wynikające z tych uchwał są rażąco nieadekwatne do możliwości aptek i praktycznie niewykonalne w obecnym stanie faktycznym i prawnym.

Wprowadzenie stanu epidemii spowodowało ogromne obciążenie pracą aptek ogólnodostępnych i farmaceutów, którzy udzielają około dwóch milionów porad dziennie, a w ciągu jednego dnia apteki udzielają usług nawet 21 milionom pacjentów. Apteki i farmaceuci stanowią w obecnej sytuacji jedno z najważniejszych ogniw w walce z epidemią, ponieważ do nich w pierwszej kolejności zwracają się pacjenci z prośbą o poradę zdrowotną.

Praca farmaceutów odciąża cały system opieki zdrowotnej, a w bardzo wielu przypadkach zastępuje podmioty lecznicze, które w bardzo istotnym zakresie ograniczyły lub w wielu przypadkach wstrzymały wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Pora zmienić ten przepis
Istnieją bardzo poważne problemy w zakresie zabezpieczenia niezbędnej liczby pracowników spowodowane - poza wskazanymi powyżej okolicznościami, także korzystaniem przez pracowników z zasiłków opiekuńczych z tytułu opieki nad dzieckiem, w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Obligowanie farmaceutów do świadczenia usług w aptekach w porze nocnej i w niedziele powoduje, że pracownicy aptek przekraczają często dobowe normy czasu pracy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH