Uchwały ws. dyżurów to zaspokajanie nieistniejących potrzeb ludności

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   22-02-2021, 11:04

Uchwały ws. dyżurów to zaspokajanie nieistniejących potrzeb ludności Kolejny poseł zwraca uwagę ministra zdrowia na problem nocnych dyzurów aptek (fot. Pixabay)

Rady powiatów ustalające rozkłady godzin pracy aptek nie rezygnują w nich z dyżurów nocnych, ponieważ nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów oraz odpowiedzialności. To chęć zaspokajania nieistniejących potrzeb ludności - uważa poseł Aleksander Miszalski.

Poseł wystosował do ministra zdrowia interpelację w sprawie zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne, pytając o kwestię ustalania przez rady powiatów harmonogramów pracy aptek.

Przedstawiamy tekst w całości:

"Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdza konieczność pilnej zmiany przepisów dotyczących ustalania rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych zawartych w art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne.

2 mln porad dziennie
Potrzeba zmiany przepisów wynika z faktu nieaktualności przepisów przed epidemicznych, ponieważ nie uwzględniają one obecnej sytuacji. Wszystkie rozkłady godzin pracy aptek ogólnodostępnych ustalane były w standardowych warunkach i nie zawierają postanowień dotyczących obecnej szczególnej i bezprecedensowej sytuacji spowodowanej epidemią wirusa SARS-CoV-2, a zakresy obowiązków wynikające z tych uchwał są rażąco nieadekwatne do możliwości aptek i praktycznie niewykonalne w obecnym stanie faktycznym i prawnym.

Wprowadzenie stanu epidemii spowodowało ogromne obciążenie pracą aptek ogólnodostępnych i farmaceutów, którzy udzielają około dwóch milionów porad dziennie, a w ciągu jednego dnia apteki udzielają usług nawet 21 milionom pacjentów. Apteki i farmaceuci stanowią w obecnej sytuacji jedno z najważniejszych ogniw w walce z epidemią, ponieważ do nich w pierwszej kolejności zwracają się pacjenci z prośbą o poradę zdrowotną.

Praca farmaceutów odciąża cały system opieki zdrowotnej, a w bardzo wielu przypadkach zastępuje podmioty lecznicze, które w bardzo istotnym zakresie ograniczyły lub w wielu przypadkach wstrzymały wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Pora zmienić ten przepis
Istnieją bardzo poważne problemy w zakresie zabezpieczenia niezbędnej liczby pracowników spowodowane - poza wskazanymi powyżej okolicznościami, także korzystaniem przez pracowników z zasiłków opiekuńczych z tytułu opieki nad dzieckiem, w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Obligowanie farmaceutów do świadczenia usług w aptekach w porze nocnej i w niedziele powoduje, że pracownicy aptek przekraczają często dobowe normy czasu pracy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH