Umowa Celon Pharma i Plexus Ventures

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJX/ rynekaptek.pl   08-08-2017, 12:18

Umowa Celon Pharma i Plexus Ventures Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Celon Pharma zawarł z Plexus Ventures umowę o współpracy, podała spółka. Plexus opracuje strategię rozwoju dla kandydatów na leki Celon Pharma.

Zgodnie z zapisami umowy, Plexus Ventures opracuje strategię rozwoju dla kandydatów na następujące leki:

- CPL-304110 (selektywny inhibitor FGFR),
- S-ketamina w podaniu inhalacyjnym,
- CPL-500036 (inhibitor PDE10A),
- CPL-302253 (selektywny inhibitor PI3Kdelta),
- CPL-409116 (inhibitor JAK 1,3 o kardioprotekcyjnym potencjale),
- CPL-207280 (agonista GPR40).

W przypadku osiągnięcia znaczącego postępu klinicznego i zgody stron co do strategii rozwoju leku/ów, Plexus Ventures podejmie działania w celu pozyskania partnerów do rozwoju lub licencjobiorców, bądź w celu sprzedaży praw do dystrybucji leków innowacyjnych spółki. Wybór konkretnej strategii dla produktu związany będzie ze specyfiką rynkową i inwestycyjną rozwoju danego leku - podano w komunikacie.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, przy czym ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 3-miesięczne okresy, tak długo jak rozmowy z potencjalnymi partnerami/licencjobiorcami będą w ocenie spółki wskazywać na postęp w prowadzonych przez Plexus Ventures działaniach.

Z tytułu realizacji umowy Plexus Ventures otrzyma wynagrodzenie za doradztwo i działania w celu pozyskania partnerów/licencjobiorców na rynkowym poziomie, a w przypadku zawarcia przez spółkę w wyniku działań Plexus Ventures umowy z partnerem/ licencjobiorcą dodatkowo wynagrodzenie prowizyjne na poziomie kilku procent wartości skumulowanych opłat licencyjnych.

Więcej: https://stooq.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH