UoZF: apel o zmianę przepisu. Nieprecyzyjny zapis, surowe sankcje

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PZPPF/ rynekaptek.pl   21-09-2020, 10:01

UoZF: apel o zmianę przepisu. Nieprecyzyjny zapis, surowe sankcje Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Organizacje apelują o wykreślenie jednej z poprawek w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty. Ich zdaniem, umożliwia ona natychmiastowe unieruchomienie hurtowni, apteki lub punktu aptecznego w przypadku naruszeń uniemożliwiających kierownikowi apteki lub hurtowni farmaceutycznej realizację jego zadań.

Federacja Polskich Pacjentów, wszystkie organizacje zrzeszające producentów leków, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych,  Pracodawcy RP oraz Konfederacja Lewiatan apelują o wykreślenie z projektu ustawy o zawodzie farmaceuty poprawki do Prawa Farmaceutycznego, która może doprowadzić do bezpodstawnego i nagłego zamknięcia hurtowni leków lub apteki. Proponowany przepis grozi brakiem leków na rynku, a dla przedsiębiorców możne oznaczać dewastujące straty ekonomiczne.

Proponowana poprawka przewiduje możliwość natychmiastowego unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki lub punktu aptecznego w przypadku naruszeń uniemożliwiających kierownikowi apteki lub hurtowni farmaceutycznej realizację  jego zadań. Przepis nie precyzuje, o jakie zadania chodzi i nie wskazuje, że utrudnienia muszą wynikać z winy właściciela apteki czy hurtowni. Obecne regulacje prawne przewidują, że w takim przypadku właściwy organ nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Groźne skutki
- Sankcje muszą być proporcjonalne, a ograniczanie prowadzenia działalności gospodarczej, czyli unieruchomienie przedsiębiorstwa powinno być wnikliwie przemyślane i wprowadzane wyłącznie, jeżeli przemawia za tym wyższe dobro, którego nie da się zrealizować w inny sposób – podkreśla Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF.

- Czasowe zamknięcie apteki, szczególnie w czasie globalnej epidemii, może radykalnie utrudnić pacjentom dostęp do leków i innych produktów zdrowotnych, a także do porad farmaceutycznych. W przypadku mniejszych miejscowości pacjenci mogą zostać zmuszeni do pokonywania znacznie większych odległości, co w przypadku wielu osób, szczególnie starszych, oraz mieszkających na obszarach słabo skomunikowanych będzie skutkować ograniczeniem dostępu do usług farmaceutycznych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH