UoZF: jedni apelują o zmiany, drudzy o pozostawienie ustawy bez zmian

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJX/ rynekaptek.pl   17-11-2020, 08:01

UoZF: jedni apelują o zmiany, drudzy o pozostawienie ustawy bez zmian Dzisiaj senatorowie zdecydują o ustawie o zawodzie farmaceuty (fot. archiwum)

17 listopada senatorowie komisji zdrowia rozpatrzą ustawę o zawodzie farmaceuty. W ostatnich dniach samorząd aptekarski i przedsiębiorcy wystosowują liczne apele do ustawodawcy. Każda ze stron z innym postulatem.

- My, polscy przedsiębiorcy prowadzący apteki, zwracamy się z apelem o wsparcie naszego stanowiska wobec procedowanej obecnie w Senacie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Do wspomnianej Ustawy, tak wyczekiwanej przez całe nasze środowisko, na etapie prac parlamentarnych dodano poprawki, których wejście w życie może prowadzić do nieczystej gry konkurencyjnej oraz zamykania aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych w samym środku pandemii COVID-19 - napisali przedsiębiorcy.

Dodają, że "wspomniane zmiany umożliwiają faktyczne likwidowanie aptek na podstawie nieprecyzyjnych i niejasnych przesłanek. W ramach pierwszej poprawki, z regulacji umożliwiającej cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki wskutek naruszenia niezależności farmaceuty, usunięto przesłankę uporczywości takiego naruszenia".

- W rezultacie, już nieoczywiste stany faktyczne i dyskusyjne, jednorazowe sytuacje mogą doprowadzić do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Trzeba zaznaczyć, że w warunkach obowiązywania „apteki dla aptekarza” jest to bardzo poważna sankcja – ponowne uzyskanie zezwolenia może się w wielu przypadkach okazać niemożliwe - uznali.

Druga z wprowadzonych poprawek umożliwia unieruchomienie apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej na 3 miesiące, w rygorze natychmiastowej wykonalności,w przypadku uniemożliwienia wykonywania zadań kierownikowi apteki lub osobie odpowiedzialnej w hurtowni.

"Ponownie mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo niejasna przesłanka może doprowadzić do unieruchomienia apteki z dnia na dzień, co w praktyce oznaczać będzie w wielu przypadkach konieczność jej zamknięcia" - twierdzą przedsiębiorcy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH