"Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2017 r. zaprzestajemy dyżurów nocnych po godzinie 23"

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   26-10-2017, 08:01

"Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2017 r. zaprzestajemy dyżurów nocnych po godzinie 23" Kępińscy farmaceuci w sporze z radą powiatu. Poszło o dyżury

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2017 r. zaprzestajemy dyżurów nocnych po godzinie 23 uchwalonych uchwałą XXII/12/2016 z dnia 26.09.2016 roku - pismo takiej treści wystosowali farmaceuci powiatu kępińskiego do lokalnych samorządowców.


Decydentem jest właściciel
Jak podkreślają, rada Powiatu całkowicie odmawia im prawa zarówno do wyrażenia swojej opinii, jak i próbuje zanegować fakty oczywiste, jakimi są wymienione powody. Czy Rada Powiatu lub ktokolwiek inny może zaprzeczyć, że, przy oczywistym przestrzeganiu Kodeksu Pracy, brak wystarczającej obsady magisterskiej, połączony z całkowitym brakiem dochodowości dyżurów, musi prowadzić do bankructwa oraz zaprzestania działalności apteki również w ciągu dnia? Rada Powiatu nie chce czy nie potrafi zrozumieć zasad funkcjonowania dowolnej firmy na świecie? Jeśli koszty są większe od zysków, firma musi zbankrutować. Niezrozumiałe jest negowanie powyższych truizmów słowami, że podnoszone przez nas argumenty, żądania i zagrożenia nie posiadają odbicia w obowiązującym systemie prawnym.

Za oderwane od rzeczywistości uznają słowa: "(...) z misji publicznej aptek (...) wynikają określone obowiązki – wśród nich jest obowiązek pełnienia dyżurów".

- Co najmniej nadinterpretacją należy nazwać te twierdzenia. W Prawie farmaceutycznym nawet nie istnieje pojęcie "dyżuru" lub "misji". Z kolei misją nie da się zapłacić podatków, ZUS, leków w hurtowni lub innych kosztów utrzymania apteki. Wydaje się nieprawdopodobnym, że Rada Powiatu wykazuje się tak wielką ignorancją zarówno prawną, jak i ekonomiczną. Źle to wróży przyszłości naszego powiatu, ale może w najbliższych wyborach jako farmaceuci przypomnimy Państwa elektoratowi, jak bardzo się Państwo nie nadają do pełnienia funkcji samorządowych - oceniają.

- Sugerują Państwo, jakoby tylko kierownik apteki był odpowiedzialny za takie zorganizowanie pracy, aby zapewnić dostępność do świadczeń podczas jego nieobecności, w nocy lub dni wolne. Tak nie jest. Przywołany art. 88 PF odnosi się do zastępstwa kierownika, a nie do dyżurów. Oczywistym dla każdego jest, że faktycznym decydentem jest właściciel, "podmiot prowadzący aptekę". Jeśli właściciel nie wyrazi zgody na zatrudnienie dodatkowego personelu, czyli magistrów farmacji, dyżurów nie będzie. Jeśli zatrudni, a dyżury doprowadzą do utraty płynności finansowej czyli bankructwa, apteki nie będzie również w trakcie dnia. Ostrzegaliśmy przed tym, ale niezrozumiała postawa Rady Powiatu oraz jej brak podstawowej wiedzy ekonomicznej i prawnej, zmusza nas do ponownego przedstawienia naszego stanowiska - argumentują.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH