"Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2017 r. zaprzestajemy dyżurów nocnych po godzinie 23"

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   26-10-2017, 08:01

"Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2017 r. zaprzestajemy dyżurów nocnych po godzinie 23" Kępińscy farmaceuci w sporze z radą powiatu. Poszło o dyżury

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2017 r. zaprzestajemy dyżurów nocnych po godzinie 23 uchwalonych uchwałą XXII/12/2016 z dnia 26.09.2016 roku - pismo takiej treści wystosowali farmaceuci powiatu kępińskiego do lokalnych samorządowców.


Nie wystarczy chciejstwo radnych
Dalej podkreślają też m.in. argumenty finansowe i przytaczają słowa sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, Józefy Szczurek-Żelazko, która 24 sierpnia 2017 r. w odpowiedzi na interpelacje poselskie przekazała niezwykle ważne kryteria, których w żaden sposób nie spełniła Rada Powiatu Kępińskiego.

"Ustalenie harmonogramu pracy aptek powinno odbywać się po uzyskaniu opinii władz samorządowych oraz samorządu aptekarskiego. Rada Powiatu powinna ustalać dyżury aptek po otrzymaniu danych od władz samorządowych na temat m. in. liczby i wieku ludności, stanu jej zdrowia oraz informacji od samorządu aptekarskiego na temat liczby aptek, stanu zatrudnienia w nich oraz możliwości wypełniania obowiązku zapewnienia obsady w planowanym przez radę powiatu rozkładzie godzin".

- Innymi słowy, nie wystarczy chciejstwo radnych, by na koszt właścicieli narzucić aptekom darmową pracę ponad siły, w dniach, godzinach i zakresie prowadzącym do zagrożenia zdrowia i życia, pacjentów i aptekarzy, prowadzącym wręcz do bankructwa - dodają farmaceuci.

Podkreślają: - Na koniec zmuszeni jesteśmy odnieść się do słów Rady, iż "nie znajduje podstaw do polemiki z właścicielami aptek i nie może być uznawana za stronę sporu". Trudno o bardziej wyraziste przesłanie, iż Rada nie ma nic do powiedzenia ws. naszych aptek. Jednocześnie dzięki powyższym słowom nie widzimy możliwości do jakiejkolwiek dalszej formy kontaktów z Radą. Cała odpowiedzialność za wywołanie i eskalację sporu z nami, aptekarzami, spoczywa na Radzie Powiatu Kępińskiego.

- Niniejszy list przesyłamy do wiadomości m.in. mediom lokalnym i ogólnopolskim. Pragniemy, aby jako skutek treści postkomunistycznego art. 94 Prawa farmaceutycznego, absurdalna, szkodliwa i bezrefleksyjna postawa Rady wobec aptek, odbiła się echem w całym kraju.

           

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH