Usługi opieki farmaceutycznej w aptece tak, ale najlepiej za darmo?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Farmacja Polska   17-06-2021, 14:05

Usługi opieki farmaceutycznej w aptece tak, ale najlepiej za darmo? Przeważająca część respondentów wyraziła chęć skorzystania z przeglądu lekowego Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Na pytanie odnoszące się do odpłatności za wykonanie usługi pomiaru ciśnienia tętniczego krwi wraz z interpretacją, padała odpowiedź „0 zł”. Część pacjentów uważa, że świadczenie powinno być bezpłatne.

Farmacja Polska opublikowała pracę pt. "Ocena zapotrzebowania na dodatkowe usługi farmaceutyczne oraz wybrane elementy opieki farmaceutycznej w Polsce – badanie pilotażowe".

Autorzy oszacowali zapotrzebowanie na dodatkowe usługi farmaceutyczne oraz wybrane elementy opieki farmaceutycznej wśród polskich pacjentów oraz dokonali próby oszacowania wysokości możliwej odpłatności za nie.

Zainteresowanie usługami opieki farmaceutycznej

W jednym z pytań sprawdzano, czy podczas wizyty w aptece ankietowani czują potrzebę przeprowadzenia przez fachowy personel apteki analizy działania stosowanego leku pod kątem interakcji z innymi lekami bądź pożywieniem. Wykazano, że 86 ankietowanych (59,3%) chciałoby uzyskać poradę dotyczącą interakcji lekowych podczas wizyty w aptece. Innego zdania jest 45 badanych (31%), którzy nie widzą potrzeby konsultowania się z farmaceutą odnośnie interakcji leków.

Kolejna część ankiety badała zapotrzebowanie na dodatkowe usługi z zakresu ochrony zdrowia udzielane przez wykwalifikowanych farmaceutów. Respondentom przedstawiono opisy przykładowych usług farmaceutycznych oraz świadczeń,  które mogłyby być świadczone w aptece w ramach  opieki farmaceutycznej.

Następnie, zakładając, że wykonanie opisanych usług i świadczeń przez farmaceutów podlegałoby zapłacie, poproszono o podanie  przybliżonej ceny dla każdego z nich, wyrażonej liczbowo w złotówkach (PLN), którą ankietowani byliby skłonni zapłacić.

Usługa tak, ale najlepiej za darmo

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że większość respondentów skorzystałaby z usługi pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z równoczesną interpretacją wyniku – o czym świadczą uzyskane odpowiedzi: 33,6% (n = 49) zdecydowanie  tak oraz 34,3% (n = 50) raczej tak.

Na pytanie odnoszące się do odpłatności za wykonanie usługi pomiaru ciśnienia tętniczego krwi wraz z interpretacją, 18,9% respondentów podało odpowiedź „0 zł”, a więc ta część ankietowanych uważa, że omawiane świadczenie powinno  być bezpłatne.

Przeważająca część respondentów wyraziła również chęć skorzystania z przeglądu lekowego – elementu opieki farmaceutycznej mającego na celu eliminację problemów związanych ze stosowaniem leków, gdyby była powszechnie dostępna – 42,7% ogólnej liczby odpowiedzi „zdecydowanie tak” i 31,5% „raczej tak”.

W części, w której poproszono o podanie sugerowanej ceny za wykonanie przeglądu lekowego, jedynie 18,2% ankietowanych uznało, że świadczenie to nie powinno być płatne. Przy tym pytaniu odnotowano najwyższe proponowane kwoty w porównaniu z tą samą formułą zapytania przy pozostałych badanych usługach. Średnia wysokość proponowanej przez pacjenta odpłatności wyniosła 26,22 zł, z kolei mediana 20,00 zł.

Cennik usług - propozycje pacjentów

Za przegląd domowej apteczki pacjenci są gotowi zapłacić średnio 16,85 zł, a za tygodniowe przygotowanie lekopaków – 19,55 zł. Gdyby usługa pomiaru glikemii w aptece byłaby płatna, za jej wykonanie respondenci zapłaciliby średnio 12,48 zł.

Za przeprowadzenie instruktażu używania inhalatorów nie zapłaciłoby 25,2% badanych, jednak średnia proponowana odpłatność pacjenta za tę usługę wyniosła 12,20 zł.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH