Ustawa o POZ podpisana przez prezydenta

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PAP/rynekaptek.pl   27-11-2017, 13:54

Ustawa o POZ podpisana przez prezydenta Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej, o czym w poniedziałek 27 listopada poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy mają zapewnić pacjentom profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Zespół podstawowej opieki zdrowotnej będzie miał obowiązek komunikacji i współpracy ze specjalistami innych dziedzin w opiece nad pacjentem - przewiduje ustawa o POZ.

Do tej pory nie było w przepisach ustawowych obowiązku koordynacji opieki nad pacjentem i komunikacji lekarza POZ ze specjalistami. W związku z tym lekarz POZ, który skierował pacjenta do poradni specjalistycznej, nie zawsze uzyskiwał informację od specjalisty na temat przebiegu tego leczenia.

W myśl ustawy, o postępowaniu terapeutycznym będzie decydował lekarz POZ - to on, jak wskazuje resort zdrowia, będzie przewodnikiem pacjenta po systemie opieki zdrowotnej. Z tego też powodu lekarz POZ ma współpracować z lekarzami innych specjalności. Ustawa stanowi, że współpraca POZ z innymi specjalistami oraz podmiotami zajmującymi się pacjentem (np. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia), może odbywać się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Nowe przepisy mają zapewnić pacjentom profilaktyczną opiekę zdrowotną, adekwatną do ich wieku i płci, a także badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki. Lekarz, pielęgniarka i położna będą tworzyli zespół, który ma zapewnić koordynację opieki nad pacjentem w całym systemie ochrony zdrowia.

Zgodnie z ustawą docelowo lekarzem POZ będzie specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej (lub lekarz w trakcie specjalizacji) oraz specjalista II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Ze względu na niedobór lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej, zaproponowano, by lekarzem POZ był również lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub w dziedzinie chorób wewnętrznych (I lub II stopnia lub tytuł specjalisty), który rozpoczął udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ przed końcem 2024 r. W POZ będą także mogli pracować pediatrzy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH