Ustawa uniemożliwi samorządom realizowanie m.in. programów refundacji in vitro?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Jacek Wykowski/ rynekaptek.pl   13-11-2017, 08:06

 Ustawa uniemożliwi samorządom realizowanie m.in. programów refundacji in vitro? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Oponenci ostrzegają, że nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej może doprowadzić do blokowania programów polityki zdrowotnej. Resort zdrowia wyjaśnia, że zależy mu na programach o udowodnionej skuteczności.

O podpisaniu znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Kancelaria Prezydenta poinformowała w czwartek (9 listopada).

Jednym z celów zmian było uproszczenie i doprecyzowanie procedur tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej. Ustawa ma też stworzyć ramy prawne umożliwiające przeprowadzanie zdrowotnych programów pilotażowych.

Najważniejsze zmiany
Po wprowadzeniu zmian samorządowe programy zdrowotne nie będą mogły być realizowane, jeśli ocena AOTMiT będzie negatywna lub programy te w ogóle nie zostaną zgłoszone do zaopiniowania. Obecnie jest tak, że negatywna opinia Agencji nie blokuje możliwości realizacji programu.

Programy będą także mogły być tworzone na podstawie ujednoliconych dokumentów opublikowanych przez Agencję. Samorządy, które zastosują się do takiej dokumentacji, nie będą już musiały uzyskiwać opinii AOTMiT.

Na samorządy, które będą realizować programy bez opinii Agencji lub z opinią negatywną, mają być nakładane kary. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może to być: upomnienie, nagana, kara pieniężna lub zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Nowelizacja umożliwi też zawieszenie, w całości lub w części, realizacji programu zdrowotnego w przypadku braku możliwości jego finansowania lub ograniczenia środków finansowych na jego realizację.

Program będzie też mógł zostać zakończony w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na niecelowość jego dalszej realizacji, np. jeśli pojawią się nowe doniesienia naukowe dotyczące danej choroby.

Obawy kontra korzyści
Przed głosowaniami w Sejmie posłowie PO i Nowoczesnej twierdzili, że ustawa może uniemożliwić samorządom realizowanie m.in. programów refundacji in vitro. Chodziło właśnie o przepis, który zakłada konieczność uzyskania pozytywnej albo warunkowo pozytywnej opinii AOTMiT.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH