W Europie Środkowo-Wschodniej nadal dominują generyki

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PMR/rynekaptek.pl   28-11-2009, 11:22

W Europie Środkowo-Wschodniej nadal dominują generyki Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Dominacja leków generycznych na rynku farmaceutycznym Europy Środkowo-Wschodniej będzie kontynuowana.

Ten segment był wart w 2008 roku 17,2 mld euro, a w latach 2009-2011 będzie rozwijał się w tempie około 14 proc. rocznie – prognozuje firma badawcza PMR.

Tempo wzrostu leków innowacyjnych, których rynek był wart 12,4 mld zł w 2008 roku, będzie niższe. Generyki będą stanowić 60 proc. rynku w 2009 roku.

Chociaż w latach 2009-2011 tempo wzrostu leków generycznych będzie wyższe niż tempo wzrostu leków oryginalnych, warto podkreślić, że również ten drugi segment odnotuje dodatnią dynamikę wzrostu w regionie.

Szybszy rozwój leków generycznych wynikać będzie między innymi z oszczędności wprowadzanych przez rządy poszczególnych państw w czasie kryzysu ekonomicznego.

W średnim okresie czasu PMR spodziewa się jednak, zwłaszcza w Rosji i na Ukrainie, wzrostu świadomości zdrowotnej i modernizacji systemów opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, a także stworzenia systemów ubezpieczeń zdrowotnych i systemów refundacji podobnych do tych istniejących w krajach Europy Zachodniej, co z pewnością przyczyni się do rozwoju rynku leków innowacyjnych w regionie. Kolejną stymulantą rozwoju rynku leków innowacyjnych będzie starzenie się społeczeństw.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej istnieje niewiele firm lokalnego pochodzenia specjalizujących się w produkcji leków innowacyjnych. Większość producentów to firmy generyczne.

Druga grupa firm działających w tym segmencie to globalni gracze generyczni, którzy działają w różnym zakresie w poszczególnych krajach w regionie.

Rynek leków innowacyjnych w regionie zdominowany jest przez międzynarodowe koncerny. Firmy te mają przedstawicielstwa w większości krajów Europy Środkowo–Wschodniej, ale ponieważ są one aktywne na całym świecie, w większości przypadków region ten nie jest ich głównym obszarem działalności.

Warto jednak podkreślić, że firmy te często decydują się na przeprowadzanie badań klinicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co związane jest z niższymi niż w innych państwach kosztami, dużą populacją i ograniczonym dostępem pacjentów w regionie do innowacyjnych terapii.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH