Wentyl bezpieczeństwa czy korupcjogenny przepis?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Luiza Jakubiak/ rynekaptek.pl   11-04-2017, 08:01

Wentyl bezpieczeństwa czy korupcjogenny przepis? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

To jest wentyl bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy wymogi geograficzne i demograficzne będą bezwzględne - uważa poseł. - Jest to przepis absolutnie korupcjogenny, który wprowadza państwowe rozdzielnictwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - ocenia inny.

Podczas piątkowego (7 kwietnia) głosowania nad nowelizacją prawa farmaceutycznego, posłowie przyjęli poprawkę Waldemara Budy, wprowadzającą wyjątek od stosowania kryteriów demograficzno-geograficznych w staraniach o uzyskanie zezwolenie na otwarcie apteki.

Zgodnie z tym przepisem, minister zdrowia może, ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do leków, wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń demograficzno - odległościowych.

Wydanie takiej zgody wymaga pozytywnej opinii WIF w zakresie zasadności pominięcia ograniczeń oraz pozytywnej opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce planowanej lokalizacji apteki. Samorząd lokalny ma 30 dni na wydanie takiej opinii. Niewyrażenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z opinią negatywną w przedmiocie pominięcia ograniczeń. Zaś minister ma kolejne 30 dni na decyzję od dnia doręczenia pozytywnych opinii przez WIF.

Wentyl bezpieczeństwa
Poseł uzasadniał tę zmianę mówiąc, iż wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom oraz obawom, że pewne sytuacje, okoliczności, faktycznie mogą powodować trudności z kontynuowaniem prowadzenia apteki, na przykład, kiedy dojdzie do wypowiedzenia umowy najmu.

- Ten przepis ma zapobiec tego rodzaju sytuacjom i być odpowiedzią na tego rodzaju sytuacje. Jeżeli będzie tak, że nie będą spełnione kryteria demograficzne, ale będzie to uzasadnione z punktu widzenia dostępności, aby apteka przeniosła się lub powstała nowa, i będą dwie pozytywne opinie wójta, burmistrza prezydenta miasta, na terenie którego ta apteka miałaby powstać, a dodatkowo wojewódzki inspektor farmaceutyczny zaopiniuje to pozytywnie, to minister może wyrazić

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH