Wkład Wielkopolskiej OIA w pracach nad "AdA"

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: WOIA/rynekaptek.pl   17-05-2017, 11:27

Wkład Wielkopolskiej OIA w pracach nad "AdA" Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wielkopolska Izba Aptekarska wspierała prace legislacyjne nad ustawą „apteka dla aptekarza”. W posiedzeniach Komisji Zdrowia, która wydała pozytywną opinię na temat noweli, regularnie uczestniczyła prezes Wielkopolskiej ORA - Alina Górecka - przypomina Izba.

Jak przypomina Izba, poselski projekt ustawy nowelizującej ustawę – Prawo farmaceutyczne (tzw. ustawa „apteka dla aptekarza”) wpłynął do Sejmu RP 7 grudnia 2016 roku.

Pozytywną opinię na temat projektu ustawy wydała sejmowa Komisja Zdrowia. W posiedzeniach komisji sejmowych regularnie uczestniczyła prezes Wielkopolskiej ORA - mgr farm. Alina Górecka, która wzięła udział również we wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w Senacie RP 19 kwietnia 2017 roku, poświęconym rozpatrzeniu ustawy przyjętej przez Sejm RP dzięki poparciu posłów Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Izba podkreśla, że przedstawiciele Wielkopolskiej OIA obszernie informowali posłów i senatorów z Wielkopolski o celach proponowanego projektu, sytuacji na rynku aptek i roli farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej.

Zaznacza, że ustawa zawiera regulacje, które obowiązują w większości państw Unii Europejskiej.

- Samorząd aptekarski od wielu lat zgłaszał potrzebę wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów stanowiących, że apteka może być prowadzona tylko przez farmaceutę lub farmaceutów w ramach niektórych spółek osobowych, a także ustanowienia zasad dotyczących równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i zagwarantowania równego dostępu do usług farmaceutycznych. Propozycje konkretnych przepisów w tej sprawie zostały przekazane nowemu ministrowi zdrowia już w grudniu 2015 roku - pisze OIA w Poznaniu.

W listach skierowanych do parlamentarzystów z Wielkopolski, którzy 7 kwietnia 2017 roku głosowali za przyjęciem ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, prezes Górecka, dziękując za okazane poparcie, napisała:

„Wielkopolscy aptekarze mają nadzieję, że przyjęta ustawa będzie podstawą dalszych działań mających na celu porządkowanie polskiego rynku farmaceutycznego i wzmacnianie roli apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego. Jesteśmy wdzięczni wszystkim parlamentarzystom, którzy w ustawie nowelizującej ustawę Prawo farmaceutyczne dostrzegają szansę na przywrócenie polskiej aptece właściwego miejsca w systemie opieki zdrowotnej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami naszych pacjentów, aspiracjami farmaceutów wykonujących zawód zaufania publicznego oraz interesem państwa polskiego, które musi mieć możliwość prowadzenia niezależnej polityki lekowej”.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH