"Wolność sumienia nie równa się automatycznej klauzuli sumienia dla każdego zawodu"

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: OKO.press/ rynekaptek.pl   29-01-2018, 09:02

"Wolność sumienia nie równa się automatycznej klauzuli sumienia dla każdego zawodu" Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Projekt ustawy o klauzuli sumienia dla farmaceutów autorstwa Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich został pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Analiz Sejmowych. Co na to ci, którzy w tym projekcie widzą zagrożenie dla wolności dostępności do legalnych produktów?

Projekt daje farmaceutom prawo do niesprzedania i nieposiadania leku, jeżeli byłoby to niezgodne z ich sumieniem. Teoretycznie istnieje wyjątek: „zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta”, jednak – jak dowodzi prawnik Marcin Fiałka, "ze względu na wadliwą redakcję przepisów cel ten mógłby nie zostać osiągnięty lub mogłyby powstać trudności w stosowaniu tych przepisów w praktyce".

W przypadku braku leku na stanie pacjentka, nawet w sytuacji zagrożenia, nie będzie mieć dostępu do produktu. Kolejną wadą jest brak określonej procedury postępowania w przypadku odmowy. Gdzie się udać? Czy apteka ma obowiązek wskazać inną placówkę? - pyta prawnik.

Ostatecznie posłowie wystosowali dezyderat do ministra zdrowia, co zakończyło jej procedowanie w komisji ds. petycji. Petycja może wejść pod obrady sejmu, jeśli podpisze się pod nią jedna z komisji ustawodawczych lub grupa 15 posłów.

Klauzula sumienia tylko dla lekarzy
Prawniczka Kamila Ferenc z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w artykule OKO.press skomentowała projekt odnosząc się do cytowanej w projekcie konstytucyjnej wolności sumienia, międzynarodowych dokumentów prawa i negatywnych skutków wprowadzenia tego projektu w życie.

- TK wydał wyrok w sprawie klauzuli sumienia dla lekarzy zaznaczając, że jej źródłem i umocowaniem jest konstytucyjna wolność sumienia. Nie oznacza to, że na wolność sumienia można się automatycznie i bezrefleksyjnie powoływać w każdej niewygodnej sytuacji, gdyż ograniczają ją inne wolności i prawa zapisane w Konstytucji - ocenia jurystka.

Konflikty interesów rozwiązuje się zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie Zasadniczej (proporcjonalność, konieczność respektowania praw innej osoby itd., art. 31 ust. 3 Konstytucji). Rozwiązaniem takich potencjalnych kolizji jest określona regulacja ustawowa, np. dot. wykonywania zawodów.

Obecnie obowiązujące prawo przewiduje klauzulę sumienia jedynie dla osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki i położnej, ponieważ uznaje się, że w ich przypadku występują sytuacje, kiedy mogliby być zmuszeni do czegoś bezpośrednio niezgodnego z ich sumieniem (aborcja jako konflikt bioetyczny).

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH