Wprowadzenie koordynowanego systemu POZ poprzedzi pilotaż

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Jacek Janik/ rynekaptek.pl   28-09-2017, 10:05

Wprowadzenie koordynowanego systemu POZ poprzedzi pilotaż Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zgodnie z projektem nowej ustawy koordynatorem opieki nad pacjentem ma być lekarz POZ, który będzie kierował zespołem złożonym z pielęgniarki i położnej. Będzie współpracował także z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem np. podczas jego pobytu w szpitalu.

W środę (27 września) odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. 

- Naczelną zasadą działania tego systemu chcemy uczynić koordynację. Idee, które w ostatnich latach przyświecały służbie zdrowia opierały się na zasadzie, że pieniądz idzie za pacjentem. Dzisiaj wiemy, że to nie do końca prawda,  nie jest to do końca metoda skuteczna, aby system był efektywny. Obecnie składa się on z szeregu autonomicznych jednostek, a każda leczy pacjenta na inną chorobę i na innych zasadach - mówił wiceminister zdrowia, Jarosław Król.

Jak podkreślał, system podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłości będzie się opierał przede wszystkim na lekarzach rodzinnych, ale prawo do pracy w POZ zachowają także interniści czy pediatrzy, którzy będą pracować w POZ do 31 grudnia 2024 roku oraz lekarze, którzy posiadają prawa nabyte na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Pilotaż i autopoprawki
Wprowadzenie tego modelu organizacyjnego będzie poprzedzone pilotażem wdrażanym przez NFZ we współpracy z Bankiem Światowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Po przeprowadzeniu pilotażu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r., warunki realizacji opieki koordynowanej (m.in. szczegółowe mechanizmy jej finansowania) zostaną uregulowane w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach prezesa NFZ.

Do momentu wejścia w życie nowych rozwiązań POZ będzie finansowana na dotychczasowych zasadach, czyli za pomocą stawki kapitacyjnej, obok której pojawi od 2020 roku budżet powierzony, opłata zadaniowa oraz dodatek motywacyjny.

Mówiąc o celach i założeniach prezentowanej ustawy, wiceminister Król podkreślił, ze rząd wprowadził już do znanego wcześniej projektu ustawy autopoprawki. Jedna z nich dotyczy zmiany możliwości od 2025 roku opieki nad dziećmi powyżej 7 lat przez pediatrę. Wcześniej ustawa zakładała, że ośmioletnim dzieckiem pediatra po tym terminie nie będzie się opiekować. Zapis ten został zmieniony m.in. po apelu Rzecznika Praw Dziecka i lekarzy rodzinnych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH