Z drobną dolegliwością do apteki. Ale za konsultację zapłaci pacjent

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ   06-04-2021, 11:02

Z drobną dolegliwością do apteki. Ale za konsultację zapłaci pacjent Za jakis czas z drobnymi dolegliwościami będzie można iść do apteki (fot. LJ)

Z jaką dolegliwością można będzie zgłosić się do farmaceuty? Nie ma jednej listy tworzącej katalog drobnych porad. Rozważa się finansowanie tego rodzaju konsultacji ze środków prywatnych.

Program Drobnych Dolegliwości, planowany do wdrożenia w ramach opieki farmaceutycznej, jest katalogiem konsultacji farmaceutycznych wykonywanych w sytuacjach klinicznych wystąpienia u pacjenta niektórych łagodnych lub umiarkowanych dolegliwości, połączonym z wytycznymi postępowania i grupami celowanych interwencji, które farmaceuta może podjąć  samodzielnie w danej sytuacji.

Ważne jest, aby leczenie drobnych dolegliwości ustandaryzować przez wprowadzenie algorytmów postępowania w każdej kwalifikującej się do realizacji Usługi sytuacji klinicznej, na poziomie umożliwiającym rozwiązanie drobnego problemu zdrowotnego pacjenta w aptece. Niezbędny jest także dedykowany Usłudze receptariusz" - czytamy w raporcie "Opieka farmaceutyczna".

Lekarz skieruje do farmaceuty?
Postępowanie farmaceuty w ramach Programu Drobnych Porad opiera się na trzech głównych filarach:
- liście rozpoznań kwalifikujących do udzielenia usługi,
- algorytmie postępowania określającego wybór sposobu leczenia, jego przebieg i ramy czasowe dla każdej z drobnych dolegliwości objętych Programem,
- receptariuszu, który zawiera produkty lecznicze i wyroby medyczne stosowane najczęściej w pierwszej linii leczenia drobnych dolegliwości objętych programem. Receptariusz zawiera zarówno leki OTC, jak i leki Rp, których wydanie powinno być możliwe na podstawie recepty farmaceutycznej.

Pacjenci mogą zgłaszać się do aptek realizujących Program samodzielnie lub być kierowani przez lekarzy. Pacjent może sam poprosić o realizację usługi.

Farmaceuta może zaproponować pacjentowi udział w programie, jeśli objawy, z którymi pacjent zgłosił się do apteki kwalifikują go do realizacji usługi. Do skorzystania z usług farmaceuty mogą zachęcać również lekarze, jednak wybór profesjonalisty ochrony zdrowia, który będzie mógł zająć się leczeniem dolegliwości, zawsze należy do pacjenta.

Dodatkowo, również Telefoniczna Informacja Pacjenta, mogłaby prowadzić wstępną ocenę potrzeb pacjenta i w przypadku wskazań do leczenia drobnej dolegliwości pokierować pacjenta do apteki świadczącej usługę.

Z jaką dolegliwością do apteki?
Zespół ds. opieki farmaceutycznej przygotował zestawienie 162 rozpoznań (kody ICD-10), zaliczanych do dolegliwości, które w większości mogą być leczone przez farmaceutę na wczesnym etapie, gdy ich intensywność jest łagodna lub umiarkowana. Rzadziej były to dolegliwości o ciężkim przebiegu, np. ostre zapalenie nosa i gardła.

Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia przygotował analizę na potrzeby zespoły ds. opieki farmaceutycznej, w której w oparciu o dane NFZ z 2019 r. przedstawiono liczbę wizyt lekarskich, w których głównym powodem były rozpoznania wskazane przez zespół. Analizę przeprowadzono zarówno dla wizyt realizowanych w podstawowej, jaki i specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Nie ma jednej listy tworzącej katalog drobnych porad. Priorytetyzacja wprowadzenia, tych które są najczęściej wykonywane w POZ, jest jedną z metod wyboru odpowiedniego zestawu.

Będzie potrzebne przeszkolenie
Do świadczenia usługi wymagany będzie pokój konsultacyjny, który zapewni dyskrecję konsultacji między pacjentem a farmaceutą. Apteka świadcząca uczestnicząca w programie musi być zobowiązana do zapewnienia odpowiedniego miejsca, zapewniającego prywatność i bezpieczeństwo.

Program wymaga przygotowania wytycznych postępowania dla farmaceutów. Wytyczne tworzone są dla każdej dolegliwości i towarzyszy im receptariusz. Postępowanie farmaceutów ramach programu odbywać się musi według zwalidowanego protokołu, zapewniającego bezpieczeństwo stosowania leków kategorii OTC i niektórych leków kategorii Rp.

Farmaceuci muszą zostać przeszkoleni, aby realizować usługi według tego samego standardu. Wymagany jest również okresowy przegląd procedur i algorytmów postępowania oraz aktualizacja wiedzy osób realizujących świadczenia w ramach programu.

Pacjent zapłaci z własnej kieszeni?
Choć Program Drobne Porady ma potencjał do zwiększenia dostępności do leczenia i obniżenia obciążenia zawodowego lekarzy, to przy obecnym finansowaniu POZ w ramach stawki kapitacyjnej, koszt programu będzie zwiększał nakłady na ochronę zdrowia, niezależnie od modelu i źródła jego finansowania.

Aby uniknąć podwójnego finansowania wykonywania tych samych świadczeń w ramach opieki lekarskiej i farmaceutycznej, należy rozważyć finansowanie tego rodzaju konsultacji farmaceutycznych ze środków prywatnych.

Jednak ze względu na obserwowane w czasie pandemii COVID-19 ograniczenie w dostępie do opieki zdrowotnej, należy rozważyć możliwość tymczasowego finansowania świadczeń z zakresu Programu Drobne Porady ze środków publicznych, aby zachować gwarancje dostępności świadczeń dla pacjentów.

Planowane wdrożenie to drugi kwartał 2021 roku.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH