Zamość aktualizuje plan na wypadek zagrożenia radiacyjnego

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   13-07-2017, 14:46

Zamość aktualizuje plan na wypadek zagrożenia radiacyjnego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W przypadku zdarzeń radiacyjnych, wybrane apteki włączone są w system wydania dla ludności tabletek jodowych. W Zamościu obecnie trwa aktualizacja powiatowego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku takiego zagrożenia.

Wczoraj informowaliśmy o piśmie, jakie otrzymali zamojscy aptekarze z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Zamościu.

W ślad za lokalnym medium podaliśmy informację, że na wniosek prezydenta tego miasta zostało wszczęte postępowanie administracyjne "w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych na rzecz obrony cywilnej". Ma ono polegać na obowiązku wydawania tabletek jodku potasu "na wypadek zdarzenia radiacyjnego w czasie pokoju".

W materiale Kroniki Tygodnia informowano też o pożarach lasów w zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Wraz z nimi pojawiły się pogłoski jakoby pożar wywołało podwyższone promieniowanie radioaktywne.

Jak wyjaśnia nam Krzysztof Rusztyn, dyrektor Wydziału, zdarzenie „pożaru lasu wokół nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu” nie ma najmniejszego związku z aktualizacją „Powiatowego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zagrożeń radiacyjnych dla terenu Miasta Zamość”, która aktualnie jest prowadzona. Jest to standardowe działanie służące bezpieczeństwu mieszkańców i nie wiąże się z kosztami po stronie aptek wytypowanych do wydawania tabletek jodowych.

- Aktualizacja ta rozpoczęła się 1 czerwca 2017 roku, a pierwsze zawiadomienia do aptekarzy zostały wysłane 12 czerwca 2017 roku. Ponadto plan ten jest składową częścią planu wojewódzkiego - mówi szef Wydziału.

- Wprowadzenie działań interwencyjnych związanych ze zdarzeniem radiacyjnym na terenie województwa następuje na drodze rozporządzenia wydanego przez Wojewodę Lubelskiego po otrzymaniu informacji o przekroczeniu poziomów interwencyjnych dla izotopów radioaktywnych jodu przekazanej przez Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki w Warszawie - dodaje, przedstawiając podstawy prawne takich działań oraz sposób realizacji.

Rola aptek w zabezpieczeniu ludności
Za realizację tych zadań w zakresie przygotowania i wydania dla ludności tabletek jodowych na terenie miast na prawach powiatu odpowiada Prezydent Miasta. W celu profilaktycznego zabezpieczenia ludności miasta Zamość w przypadku zdarzenia radiacyjnego, została stworzona rezerwa tabletek jodowych, która jest składowana w magazynach stanowiących zasoby wojewódzkie.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH