Zamość aktualizuje plan na wypadek zagrożenia radiacyjnego

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   13-07-2017, 14:46

Zamość aktualizuje plan na wypadek zagrożenia radiacyjnego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W przypadku zdarzeń radiacyjnych, wybrane apteki włączone są w system wydania dla ludności tabletek jodowych. W Zamościu obecnie trwa aktualizacja powiatowego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku takiego zagrożenia.


W związku z powyższym do podstawowych zadań Prezydenta Miasta Zamość przy organizacji dystrybucji tabletek jodku potasu należy między innymi:

- wytypowanie punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności oraz organizację transportu z punktu dystrybucji do punktów wydawania (odbywa się to w myśl art. 210 §1 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) "Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych…");

- wyznaczenie fachowej obsługi zabezpieczającej realizację powyższych zadań (odbywa się to w myśl w myśl art. 203 §1 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) „Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje w czasie pokoju decyzję administracyjną o przeznaczeniu osoby do wykonania świadczeń osobistych, …").

O obowiązkach obrony RP
Zgodnie z art. 200 §1 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.), na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, a w myśl art. 204 w/w ustawy za wykonanie świadczenia osobistego przysługuje ryczałt i należność.

Wnioskowanie o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych odbywa się na podstawie art. 202 §1 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.).

W przypadku konieczności podjęcia działań interwencyjnych dystrybucja ta będzie się odbywała w wyznaczonych punktach na terenie miasta oraz w godzinach dyżurowania tych punktów. Koszty działań interwencyjnych finansowane są w oparciu o art. 93 ustawy „Prawo atomowe” z dnia 17 marca 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 576 z późn. zm.).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH