ZAPPA: nasz absolutny sprzeciw budzi treść zgłoszonych poprawek

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: ZAPPA/ rynekaptek.pl   12-10-2020, 10:06

ZAPPA: nasz absolutny sprzeciw budzi treść zgłoszonych poprawek Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rzecznik MŚ, zgłaszając swoje uwagi, w naszej ocenie przekroczył, przytoczone uprawnienia ustawowe, ale również zasady bezstronności i równego traktowania wypowiadając się wyłącznie w imieniu dużych sieci aptecznych - uważa ZAPPA.

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) skierował do Rzecznika MŚP pismo w związku z uwagami Rzecznika dotyczącymi projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

- Wnosimy o wycofanie złożonych uwag - pisze ZAPPA. Jak to uzasadnia?

Po pierwsze, należy wskazać, że Rzecznik MŚP na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest zobowiązany m.in. do bezstronności i równego traktowania oraz poszanowania zasady uczciwej konkurencji. Ponadto, przepis art. 8 pkt 3 niniejszej ustawy wskazuje, że zadaniem Rzecznika jest współpraca  m.in. z organizacjami zawodowymi oraz poszanowanie zasady równego traktowania.

W ramach swoich kompetencji wynikających z powyższej ustawy w celu pogłębiania współpracy z przedsiębiorcami, Rzecznik powołał Radę Przedsiębiorców, której zadaniem miało być m.in. wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców.

ZAPPA jako członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP oraz działającego przy Radzie Zespołu ds. branży farmaceutycznej, nie otrzymał do skonsultowania przesłanych przez Rzecznika uwag.

- Nie zostaliśmy nawet poinformowani, że Rzecznik planuje jakiekolwiek uwagi do ustawy zgłosić, zatem nie mieliśmy możliwości odniesienia się do nich. Jednocześnie jako organizacja polskich profesjonalnych pracodawców aptecznych, aktywnie uczestniczyliśmy w procesie konsultacji projektu ustawy, zgłaszając poprawki, odbywając liczne spotkania, uczestnicząc w pracach Podkomisji, a następnie Komisji Zdrowia, co nie mogło ujść uwadze Rzecznika - informuje ZAPPA.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH