ZAPPA: nasz absolutny sprzeciw budzi treść zgłoszonych poprawek

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: ZAPPA/ rynekaptek.pl   12-10-2020, 10:06

ZAPPA: nasz absolutny sprzeciw budzi treść zgłoszonych poprawek Wnosimy o wycofanie złożonych uwag - pisze ZAPPA. Jak to uzasadnia? (fot. ZAPPA)

Rzecznik MŚ, zgłaszając swoje uwagi, w naszej ocenie przekroczył, przytoczone uprawnienia ustawowe, ale również zasady bezstronności i równego traktowania wypowiadając się wyłącznie w imieniu dużych sieci aptecznych - uważa ZAPPA.

"Po drugie, nasz absolutny sprzeciw budzi treść zgłoszonych poprawek. Realizują one bowiem interesy wyłącznie kilkunastu dużych sieci aptecznych, w tym zagranicznych, zrzeszonych w związku Pharmanet i pośrednio w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacji Lewiatan oraz BCC, pozostając w rażącej sprzeczności z interesami polskich przedsiębiorców aptecznych należących do sektora MŚP. Co gorsza, wprowadzenie proponowanych poprawek, przez ograniczenie realnej niezależności zawodowej farmaceutów, sprowadzałoby zagrożenie dla zdrowia i życia polskich pacjentów" - informuje Związek.

Niezależność, jest jedną z podstawowych cech zawodu zaufania publicznego tj. wolnego zawodu. Cecha ta odróżnia zawody zaufania publicznego od tych nimi nie będących. "W związku z powyższym oraz mając na uwadze obecną, ogromną skalę naruszeń niezależności farmaceutów przez sieci apteczne, stoimy na stanowisku, że ustawa o zawodzie farmaceuty powinna rygorystycznie definiować i gwarantować niezależność zawodową farmaceutów w interesie społecznym, a nie wprowadzać zapisy paradoksalne, zgłaszane w uwagach lobby sieci aptecznych, następnie dublowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw – mające tę niezależność osłabiać" - ocenia Związek.

Dodaje: - Ponadto, Rzecznik zgłaszając swoje uwagi, w naszej ocenie przekroczył, przytoczone powyżej uprawnienia ustawowe, gdyż nie tylko nie stoi na straży rynkowej zasady uczciwej konkurencji, wspierając swoim działaniem przedsiębiorców, wobec których toczą się postępowania o naruszenie zapisów antykoncentracyjnych, ale również zasady bezstronności i równego traktowania wypowiadając się wyłącznie w imieniu dużych sieci aptecznych.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH