Zarobki pielęgniarki jak salowej. 7 czerwca będzie akcja protestacyjna

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NIPiP, NIL   26-05-2021, 20:01

Zarobki pielęgniarki jak salowej. 7 czerwca będzie akcja protestacyjna W Sejmie rozpatrywany jest projekt ustawy dotyczącej wynagrodzeń osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Zgodnie z danymi z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych ponad 150 tys. pielęgniarek i położnych otrzyma wynagrodzenie zrównane z wynagrodzeniem np. rejestratorki medycznej czy salowej.

Taką informację przekazała Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Doświadczenie i odpowiedzialność pielęgniarki, a wynagrodzenie salowej

W Sejmie rozpatrywany jest projekt ustawy dotyczącej wynagrodzeń osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że pielęgniarka i położna ze średnim wykształceniem, bez specjalizacji zostanie objęta wskaźnikiem 0,73.

Jak przypomina Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, ten sam wskaźnik przewidziany jest dla pracowników działalności podstawowej z wykształceniem średnim.

Deprecjonuje się rolę pielęgniarek w systemie

Zgodnie z danymi z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych ponad 150 tys. pielęgniarek i położnych otrzyma wynagrodzenie zrównane z wynagrodzeniem np. rejestratorki medycznej czy salowej. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim to ok. 57% wszystkich zatrudnionych.

"Deprecjonowanie ich roli działa na niekorzyść systemu ochrony zdrowia. Według danych NIPiP blisko 70 tys. pielęgniarek i położnych pracuje mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Decyzje rządzących przyczynią się do ich przejścia na emeryturę" - informuje organizacja.

NIPiP "nie znajduje merytorycznego uzasadnienia dla takich działań. Potraktowanie personelu pracującemu pod rygorem odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów, posiadającemu wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzą, jak pracowników działalności podstawowej to duży błąd".

Głos w tej sprawie zabrała też Naczelna Rada Lekarska

"Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża poparcie dla zaplanowanej na 7 czerwca 2021 r. akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych wobec lekceważenia przez władze publiczne uzasadnionych postulatów środowisk medycznych dotyczących określenia minimalnych warunków pracy i płacy w sektorze ochrony zdrowia" - napisano w komunikacie.

"Zapewnienie godnych warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom medycznym jest warunkiem niezbędnym dla zabezpieczenia w kraju odpowiednio wykwalifikowanych kadr medycznych i tym samym dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli" - dodano.

- Mając powyższe na uwadze Prezydium apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów o okazanie solidarności i wsparcia protestującym - czytamy w stanowisku.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH