Zarządzanie apteką - farmaceuta menedżerem

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Klaudia Gilner/Poradnik Aptekarski/rynekaptek.pl   09-04-2009, 10:37

Zarządzanie apteką - farmaceuta menedżerem Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rosnąca konkurencja i coraz bardziej wymagający pacjenci sprawiają, że to właśnie sprawne i właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim stanowi podstawowy czynnik sukcesu aptek, decydując o ich rozwoju.

Rosną standardy

Efektywne zarządzanie stanowi klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Farmaceuta będący także menedżerem sprostać musi wielu wyzwaniom, również i takim jak pozyskiwanie, doskonalenie i utrzymywanie personelu. Jak znaleźć drogę do sukcesu? Jak umiejętnie zarządzać zasobami ludzkimi? Na te pytania z pewnością wielu menedżerów szuka wytrwale odpowiedzi. Pamiętać należy, iż budując przewagę konkurencyjną małego przedsiębiorstwa, jakim jest apteka, nie można dystansować się od tego, co dzieje się w otoczeniu apteki oraz w jej wnętrzu. Apteki, które chcą konkurować, nie tylko kreują swój wizerunek, dbają o tożsamość, konkurują cenowo czy marketingowo, ale coraz częściej konkurują standardami obsługi.

Obecnie pacjenci oczekują od personelu nie tylko wiedzy merytorycznej, związanej z wykonywanym zawodem, ale także umiejętności komunikowania się czy znajomości technik sprzedaży. Jest to inna, dotąd mało podkreślana strona profesjonalizmu farmaceutów.

Ważna strategia

Wyodrębnione walory zasobów ludzkich kształtują postawy wobec pracy i apteki, wpływając na sprawność działania, wizerunek firmy i jej konkurencyjność. Działania apteki jako przedsiębiorstwa ukierunkowane na dobór i ukształtowanie zasobów pracy w celu uzyskania wysokiej efektywności to pożądany sposób zarządzania kapitałem ludzkim. Zarządzanie to musi być połączone z ogólną strategią przedsiębiorstwa i innymi strategiami funkcjonowania, nie tylko na poziomie operacyjnym, ale także strategicznym.

Z punktu widzenia małego przedsiębiorstwa to nie przyczyny nasilenia walki konkurencyjnej, a raczej sposób jej prowadzenia stają się pierwszoplanowym problemem. Warto zauważyć, że to właśnie wśród małych przedsiębiorstw owa rywalizacja może przybrać i przybiera najostrzejszy przebieg.

W dobie postępującej globalizacji, rozwoju technologii informatycznych i komunikacyjnych współczesne przedsiębiorstwa przestają konkurować wyłącznie za pomocą tzw. twardych czynników produkcji, lecz koncentrują swą uwagę na zasobach niematerialnych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH