Zarządzanie szpitalem: długi i nagrody to jak godzenie ognia z wodą

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Ryszard Rotaub/ rynekaptek.pl   02-08-2017, 09:36

Zarządzanie szpitalem: długi i nagrody to jak godzenie ognia z wodą Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nagrody roczne dla dyrektorów szpitali powszechnieją. W administracji i w biznesie generalnie przyjęło się, że tego typu wyróżnienia po prostu się należą. Nieprzyznanie nagrody uznawane jest za rodzaj kary. Przez to tracą cel motywacyjny.

W świadomości pracowników i pracodawców panuje przekonanie, że nagradzać trzeba wszystkich; mniej ale, żeby wszyscy dostali. Nawet na zróżnicowanie wysokości nagród nie ma społecznego przyzwolenia - twierdzi Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia Związku Powiatów Polskich.

Zaznacza, że wśród kadry zarządzającej w sektorze zdrowia od jakiegoś czasu narasta przekonanie o znaczeniu nagród jako czynnika motywującego, co należy oceniać bardzo pozytywnie.

Jak informowały lokalne media, przykładowo szefowie lubelskich placówek zdrowia zarabiają od 7 do 15 tys. złotych miesięcznie. Większość dostała nagrody w wysokości trzykrotnego i dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dwie osoby otrzymały równowartość jednokrotnych poborów. Najlepszym wypłacono po 40 tys. zł.

Procedurę przyznawania nagród inicjują rady społeczne szpitali, kierując odpowiedni wniosek do organu tworzącego podmiot leczniczy. Nim wniosek trafi pod obrady zarządu województwa, musi uzyskać rekomendację departamentu zdrowia urzędu marszałkowskiego.

Kryteria są dwa: dodatni wynik finansowy za ostatni rok obrotowy oraz ”szczególne osiągnięcia w zakresie kierowania zakładem, mające wpływ na pozycję i prestiż samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej”.

Pieniądze, pozycja i prestiż
O ile wynik finansowy pojawia się we wszystkich regulaminach w sprawie nagród (bywa on doprecyzowany w ten sposób, żeby prawa do narody nie pozbawiać dyrektorów zadłużonych szpitali, które w ocenianym roku wyszły na prostą), o tyle pozycja i prestiż, jako pojęcia mniej ostre, nie występują często w dokumentach.

Podmioty tworzące doceniają też aktywność dyrektorów w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

- Wynik finansowy szpitala, pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje i aktywność dyrektora w środowisku, to czynniki, które powinny mieć wpływ na decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości - przedstawia gradację branych pod uwagę osiągnięć Mariusz Wołosz, dyrektor Szpitala nr 2 w Mysłowicach i zarazem wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH