Zarzuty NIK pod adresem aptek szpitalnych są kuriozalne. A czego zabrakło we wnioskach Izby?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Luiza Jakubiak/ rynekaptek.pl   11-07-2017, 08:02

Zarzuty NIK pod adresem aptek szpitalnych są kuriozalne. A czego zabrakło we wnioskach Izby? Farmaceuci chcą, by zwrócić baczniejszą uwagę na to, czego we wnioskach NIK nie ma - informacji o niedoinwestowaniu aptek szpitalnych, brakach kadrowych oraz lokalowych

Stwierdzone uchybienia w żadnym stopniu nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów. Są kuriozalne - komentują wnioski pokontrolne NIK dotyczące aptek szpitalnych farmaceuci szpitalni. Chcą, by zwrócić baczniejszą uwagę na to, czego we wnioskach nie ma - o potrzebie doinwestowania, brakach kadrowych oraz lokalowych.


Po drugie, należy uregulować prawnie szereg kwestii związanych z pracą farmaceuty w szpitalu. Przykładowo, w placówkach funkcjonują pracownie cytostatyków, jednak nie jest powiedziane, jak ma wyglądać taka pracownia. Co prawda gremia naukowe opracowały standardy postępowania. Jednak to są wytyczne, które nie stanowią obowiązującego prawa.

Wreszcie – ustawa o zawodzie. Farmaceuci są jedynym zawodem medycznym, który nie ma swojej ustawy. Taki dokument mógłby bardzo ułatwić pracę i odpowiednio „ustawić” w tym systemie.

Jak przypominają farmaceuci, kontrolerzy działali posługując się przepisami rozporządzenia MZ z 2002 roku w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

- W aktualnym stanie faktycznym, rozporządzenie sprzed 15 lat jest niefunkcjonalne i wymaga zmiany. Potrzebne i zasadne byłoby opracowanie założeń do projektu nowego rozporządzenia oraz przekazanie ich do specjalistycznej kancelarii prawnej w dziedzinie legislacji celem opracowania profesjonalnego projektu, który byłby przedstawiony Ministrowi Zdrowia – sugerują konsultantowi.

12 lipca w resorcie zdrowia odbędzie się spotkanie dyrektor departamentu nauki z konsultantami wojewódzkimi. Tematem rozmów ma być m.in. wspomniana zmiana rozporządzenia oraz ustawa o zawodzie farmaceuty. Z samym konsultantem krajowym prof. Edmundem Grześkowiakiem nie udało nam się porozmawiać pomimo wielokrotnych prób.

GIF: będzie projekt - poprzemy
Jak poinformowała nas NIK, Izba rozpoczęła niedawno planową kontrolę „Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej”, w ramach której kontrolowane są podmioty z województwa: podlaskiego, małopolskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego.

Nieprawidłowości wskazane przez NIK były również przedmiotem interpelacji poselskiej do Ministra Zdrowia, który odpowiadając na pytania wskazał, iż „prowadzi prace koncepcyjne nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne”, a jednym z elementów jest pionizacja struktur inspekcji farmaceutycznej. MZ zakłada, że kiedy WIF zostaną wyłączeni ze struktur urzędów wojewódzkich i będą podlegać GIF, pozwoli to na zwiększenie nadzoru nad działalnością aptek szpitalnych.

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH