Zmiany w przyznawaniu grantów z NCBiR i NCN

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PAP/ rynekaptek.pl   10-07-2017, 09:53

Zmiany w przyznawaniu grantów z NCBiR i NCN Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zmiany w trybie przyznania kategorii naukowej oraz grantów badawczych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki zakłada nowelizacja ustawy dot. finansowania nauki, którą uchwalił Sejm (7 lipca).

Za uchwaleniem ustawy głosowało 283 posłów, 1 osoba była przeciw, a 135 posłów wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja przewiduje m.in. częściowe wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) z procesu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Podobnie, jeśli chodzi o zasady przyznawania środków finansowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Posłanka sprawozdawca Ewa Tomaszewska (PiS) w czasie środowej dyskusji w Sejmie nad projektem zwróciła uwagę, że droga do przyznania kategorii naukowej nie jest typowa dla postępowań Kpa. Poinformowała, że ocenie podlega jednocześnie ok. 1 tys. jednostek naukowych.

- Ankiety wypełniane przez jednostki naukowe obejmują ponad 780 tys. publikacji, dotyczą niemal 33 600 projektów naukowych, prawie 94 tys. pracowników naukowych. Dotyczą także ponad 78 tys. produktów objętych ochroną patentową i niemal 67 tys. efektów praktycznych badań naukowych - mówiła.

Dodała, że oceny dokonuje ok. 200 ekspertów z różnych dziedzin. - Kompleksowa ocena pozwala na zobiektywizowany podział środków finansowych. Postępowanie konkursowe nie ma charakteru zindywidualizowanego. To różni je od innych postępowań administracyjnych - oceniła.

Podobnie niestandardowe - według resortu nauki - są dla postępowań Kpa postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w programach prowadzonych przez NCBiR oraz NCN. Tylko bowiem wnioski o grant najlepiej wpisujące się w wymagania konkursowe i najlepiej sporządzone mogą zostać zakwalifikowane do dofinansowania. "A to z kolei implikuje konieczność odstąpienia od formalistycznych reguł określonych przez Kpa" - komentowano w uzasadnieniu nowelizacji.

Ewa Tomaszewska podsumowała, że nowelizacja zmierza do uproszczenia "trybu ubiegania się jednostek naukowych o środki finansowe, usuwając konieczność stosowania procedur przewidzianych w Kpa".

W ramach prac sejmowej komisji do projektu wprowadzono zmiany poszerzające możliwość wyłączenia stosowania Kpa oraz umożliwiające ściągnięcie należności od dłużnika, który uzyskał niezbędne środki finansowe przed przedawnieniem roszczenia.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH